Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim fen bilgisi dersinde uygulanan beyin temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarılarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi,Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi dersinde Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya Konya Ereğli Kasım Topak İlköğretim Okulundan 67 öğrenci alınmıştır. Şubelerden biri deney grubu diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Grupların her ikisine de uygulamadan önce ön test, daha sonra deney grubuna Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımı, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, bilgi, sentez, değerlendirme, toplam başarıda deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunurken; kavrama düzeyinde herhangi bir fark bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to learn whether there was an effect of Brain Based Learning on student's achievement. Sixty seven students selected from the eightyear class students who are currently educated in Kasım Topak Primary School in Konya Ereğli. One class was selected for experimental group, other class was selected for control group. Both groups were given prior test before the application, then Brain Based Learning was applied to the experiment group and the control was applied traditional insruction technique. According to the test results , the experimental group's test scores on knwledge, synthesis, evaluation levels were higher than the control group's test scores. There was no difference betweewn the two group's test scores on successes level. The experimental group's general achievement were higher than the control group's achievement level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :