Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim birinci kademe 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde kavram haritalarının kullanılmasının başarıya olan etkisi

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği2
Görüntülenme :
733
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kavram haritalarının kullanılmasının öğrencilerin başarısına olan etkisini incelemek için yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler kontrol ve deney grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler sosyal bilgiler ders kitabındaki 5., 6., 7. ve 8. üniteleri düz anlatım yöntemiyle; deney grubundaki öğrenciler ise aynı üniteleri kavram haritası yöntemiyle öğrenmişlerdir. Deney ve kontrol gruplarına her ünitenin bitiminde başarı testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre kavram haritası tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin başarı düzeyleri kavram haritası uygulanmayan kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to examine the effectiveness of using concept maps on fifth grade students' social studies achievement at the primary education. The participating students in research were divided into two groups as control and experimental. Control group students were taught with traditional teaching methods through Social Studies textbooks 5th, 6th, 7th and 8 units. Experimental group students were taught in the concept map method through the same units. Experimental and control groups students were evaluated at the end of each unit for measuring the success level of groups. According to results of the research, the success of experimental group who were thought with concept map method has higher than control group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :