Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının sosyal bilgiler öğretmenleri açısından uygulama dönütleri (konya ili örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Tarih Öğretmenliği1, Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fak., İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği2
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile 2005 sosyal bilgiler programı öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Konya ilindeki ilköğretim okullarında görevli sosyal bilgiler öğretmenlerinden oluşmaktadır. Nicel bir çalışma olan bu araştırma, tarama deseninde olup, veri toplama aracı olarak anket kullanılmış ve rastgele örneklem yöntemi ile örneklem alınmıştır. Araştırma sonucunda program hazırlığında, sosyal bilgiler öğretmenlerinden görüş alınmadığı, yeterli ön hazırlığın yapılmadığı, öğretmenlerin program hakkında ön bilgilerinin olmadığı, program tanıtımlarının zamanında yapılmadığı, hizmet – içi eğitim seminerlerinin yeterli olmadığı ve öğretmenlerin yeterince faydalanamadıkları, programın ders yılı başlarında tekrardan tanıtılması gerektiği, yeterli ders araç – gerecine ulaşamadıkları sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca öğretmenler, programla birlikte kendilerinde olumlu gelişmelerin olduğu fakat öğrenci açısından olumsuz gelişmelerin olduğunu da belirtmişlerdir. Öğretmenler, ders saatinin artırılması, uyumlu ders kitaplarının hazırlanması, millî konuların ağırlıklı olması, yerleşim farkının göz önüne alınması, sosyal bilgiler laboratuarlarının oluşturulması gibi önerilerde bulunmuşlardır

Özet İngilizce :

In this study, it was tried to evaluate the social studies curriculum, put into effect in 2004, according to teachers' views. Social studies teachers working at primary schools under MONE in Konya constituted the universe of this study. The study is a survey modeled descriptive study in which random sampling method and questionnaire form –as a quantitative data collecting material were used. At the end of the study, it is found out that during the preparation process, social studies teachers' opinions were not asked, no sufficient preliminaries was done; teachers did not have any rudiments, program introduction was not done in time, in-service training seminars were insufficient and teachers could not benefit from them, and program should be reintroduced before each academic year repeatedly and they could not obtain sufficient course materials. Teachers stated that by the new curriculum there are improvements in terms of their own performance but there are negative effects on students' performance and they suggested that the class hours be increased, well-matched books be prepared, national topics be more, the differences of location be taken into consideration, and social studies laboratories be founded.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :