Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
904
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve babalarının eğitim durumu ve sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşma durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Konya ili merkez ilçelerinde bulunan ilköğretim okulları, örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemine göre Konya ilinde bulunan sosyo- ekonomik düzeylerine göre (düşük-orta-yüksek) her düzeyi temsil edecek şekilde rastsal olarak seçilen üç okul oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla Özmenteş (2006) tarafından geliştirilen müzik dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak t- testi ve anova yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyi düşük okullarda eğitim görmekte olan öğrencilere göre müzik dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, ailenin eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarında artış olduğu ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla müzik dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study was carried out to investigate the level of differentiation of the students' attitudes towards music lesson, according to gender, grade level, parents' educational level and socio-economic status. Survey method was used. The research population consists of primary schools in the townships of the central province of Konya. Research sample was (according to Stratified Sampling method) three schools that located in Konya. They were randomly selected to represent each level of socio-economic status (low, medium, high). An attitude scale developed by Özmenteş (2006) was used to collect data. SPSS (T-Test and Anova) was used to analyse research data. Conclusions; The students in schools with higher socio-economic level have more positive attitudes towards music lesson than the students in schools with lower socio-economic level. The higher educated family environment provides the student closer attention to music lesson. And, male students have more positive attitudes towards music lesson than female students.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :