Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzelhisar çayı havzasında yapısal unsurların jeomorfolojik birimlere etkileri

Yazar kurumları :
Aliağa Lisesi1, Sel. Üniv. Ahmet Keleşoğlu Eğt. Fak., Coğrafya Eğt. ABD2
Görüntülenme :
998
DOI :
Özet Türkçe :

Güzelhisar Çayı Havzası, Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü'nde yer alır. Kuzeyden Bakırçay, güneyden Gediz nehri havzalarını birbirinden ayırmaktadır. Yüzölçümü, 682,24 km²'dir. Havza, engebeli bir topoğrafya özelliği göstermektedir. Havzanın temelini Üst Kretase yaşlı rekristalize kireçtaşları meydana getirmektedir. Sahanın litolojik yapısını Miyosen yaşlı volkanitler ile fluviyal ve limnik kökenli tortul kayaçlardan oluşan formasyonlar oluşturmaktadır. Havzada volkanik kayaçlardan andezit, aglomera ve tüfler daha geniş alanlarda yayılış gösterirlerken; bazalt, riyolit ve dasitler daha dar alanlarda görülmektedir. Güzelhisar Çayı Havzası, Çandarlı Körfezi ile Yunt Dağı arasında 40 km, kuzey-güney yönünde ise 31 km genişliğe sahiptir. Havzada kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan yüksek rölyef ile batısında yer alan çöküntü alanları ana çizgileriyle farklı iki büyük jeomorfolojik ünite olarak birbirinden ayrılmaktadır. Güzelhisar Çayı Havzası'nda Orta-Üst Miyosen'de başlayan ve Kuvaterner esnasında da devam eden tektonik hareketler, sahanın ana yapısal unsurlarını teşkil eden graben, horst, fay, fay zonları ve volkanik şekillerini meydana getirmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Güzelhisar River basin is located in the main part of the Aegean region of the Aegean Region. The river basin separates from north the Bakırçay River basin and from south the Gediz River basin each other. The surface area of the river basin is 682,24 square kilometers. The basin has a rugged topography feature. The basis of the basin is constituted of the recrystallized limestones of the upper cretaceous age. The lithological structure of the field is formed by Miocene aged volcanic field and the formations of fluvial and limnic based sedimentary rocks. Whereas andesitic, agglomerates and tuffs from volcanic rocks are spread more widespread in the basin, basalt, rhyolite and dacite are more confined spaces. The Güzelhisar River basin has a width of 40 kilometers between the Yunt Mountain and the Çandarlı Bay, and 31 kilometers in the north-south direction. High-relief extending northeast-southwest direction and the depression areas in the west are separated from one another by the main lines as two different major geomorphological units. The Güzelhisar River basin, the tectonic movements starting in the Middle-Upper Miocene and continuing during the Kuaternary form the graben, horst, fault, fault zones and volcanic shapes which constitute the main structural elements of the field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :