Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi

Yazar kurumları :
N.Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi O.F.M.A. Fizik Eğitimi A.B.D.2
Görüntülenme :
872
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, lise 1. sınıf öğrencilerinin grafik çizme becerilerini ölçmede kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu araştırmayla, öğrencilerin laboratuvar çalışmalarında ve derslerde çizdikleri çizgi ve bar grafikleri değerlendirmede kullanılabilecek puanlama araçları (kontrol listeleri) geliştirme hedeflenmiştir. Grafik çizme beceri testinde (GÇBT) öğrencilerden; tablolar halinde verilmiş verileri kullanarak uygun formlarda grafikler çizmeleri istenilmiştir. Öğrenci cevapları, geliştirilen kontrol listeleri ile değerlendirilmiştir. Kontrol listeleri geliştirilirken hakemler arası uyuşma ve iç tutarlık analizleri yapılmıştır. Puanlama aracının kapsam geçerliği hakkında uzman görüşü alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, lise düzeyinde çizgi ve bar grafikleri değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir kontrol listeleri geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is conducted to develop an assessment tool for assessing the graph drawing abilities of first grade students at high school. Moreover, this study aimed at developing grading tools (check lists) which can be used to assess the line graphs and bar charts students draw during the courses, and in their laboratory studies. In the Graph Drawing Ability Test (GDAT), the students are asked to draw graphs by using the data provided in tables in the appropriate forms. The answers of the students were assesses with the check lists developed. While developing the check lists, inter-rater and interior consistency analyses were done. The scope validity of the grading tool was checked by an expert. As a result of the study, reliable and valid check lists, which can be used in assessing the line graphs and bar charts at high school level, have been developed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :