Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazipaşa ilçesinde doğal ve beşeri faktörlerinin arazi kullanımı üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Meram Anadolu Ticaret Meslek Lisesi1, Sel. Üniv. Ahmet Keleşoğlu Eğt. Fak., Coğrafya Eğt. ABD2
Görüntülenme :
1021
DOI :
Özet Türkçe :

Gazipaşa İlçesi içersinde kalan saha, akarsu vadileriyle parçalanmıştır. Gazipaşa Ovası ve vadi tabanlarındaki topraklar, tarım faaliyetleri için önemli potansiyel arz etmektedir. Dağlık kesimlere doğru tarımsal faaliyetler, yerini hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerine bırakmaktadır. İlçe arazisi % 63,1'i ormanlık ve fundalık; % 12,5'i çayır ve mera; % 0,2'si su yüzeyi ve % 6,3'ü tarım dışı alanlardan oluşmaktadır. Sahanın % 17,9'u tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen ilçede tarım en önemli ekonomik faaliyet olma özelliğine sahiptir. Gazipaşa ilçesinin sahip olduğu doğal ortam koşulları ve beşeri faktörler, arazi kullanımını şekillendirmiştir. Bu nedenle, araştırma sahasının jeoloji, jeomorfoloji, iklim, hidrografya, bitki örtüsü, toprak gibi doğal ortam koşulları ile insan etkileşimi üzerinde durulmuştur. Bu etkileşimin sonuçları arasında verimli tarım alanlarının iskân sahası olarak kullanılması, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, yüksek eğim ve yanlış kullanım nedeniyle sahanın şiddetli erozyona maruz kalması, tarım işletmelerinin küçük ve parçalı oluşu, toprakların özelliklerine göre kullanılmaması gelmektedir. Ayrıca artan turizm faaliyetlerine bağlı olarak kıyı kesimlerde yerleşme alanları ve turistik tesisler yoğunlaşmaktadır. Arazi kullanımı ile ilgili problemlerin çözümü ancak sahanın doğal ve beşeri potansiyeline göre yapılacak planlama ile mümkün olabilecektir.

Özet İngilizce :

The field which stayed in Gazipaşa county was broken into with river valleys. Gazipaşa Plain and the soils of the lands of the valley soles propound an important potential for agricultural activities. The agricultural activities towards to highlands yield to animal breeding and forestry. The county land is formed with 63,1 % foresty and moor, 12,5 % meadows and pastures, 0,2% of the water surface and of 6,3 %, non-agricultural areas. 17,9 % of the land is used for cultivated area. Nevertheless, agriculture in the county has the most important economic activity. The natural environmental conditions and humanity factors of the Gazipaşa county shaped the usage of land. For this reason, of the research area, geology, geomorphology, climate, hydrographical, vegetation, such as soil and natural environment conditions and human interactions are emphasized. Among the results of this interaction are the use of fertilized agricultural areas as building area, transforming forest areas into agricultural areas, the area has been exposed to severe erosion due to high oblique and misusage, being small and limited of agricultural plants, the usage of soil according not to their characteristics. Beside this, depending upon the rising tourism services the settlement areas and touristic facilities is concentrated in coastal areas. The solutions of the problems related with the usage of the field will only be possible with the planning according to natural and human potential of the field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :