Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fizik öğretmen adaylarının profilleri ile fizik dersi başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi A.B.D.1
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, insan hayatını derinden etkilemektedir. 21. yüzyıl insanının şekillenmesinde, fizik bilimi çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Öğrencilerin fizik dersinde başarılı olmasında birçok etken rol oynamaktadır. Bu etkenlerden biri de öğrenci profilleridir. Araştırma fizik öğretmen adaylarının profilleri ile fizik dersi başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan 57, Fen Fakültesi Fizik Bölümünden de 41 öğretmen adayı olmak üzere toplam 98 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veriler, 19 soruluk bir anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11.00 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının profilleri ile fizik dersi başarılarına ilişkin istatistiksel analizler için frekans, yüzde ve χ 2 ( Ki kare ) testi kullanılmıştır. Yapılan frekans, yüzde ve χ 2 testi analizleri neticesinde fizik öğretmen adaylarının Genel Fizik dersindeki başarıları ile lise bitirme dereceleri, fizik dersine karşı tutumları, tercih sıraları, ders çalışma alışkanlıkları ve tercih sebepleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Rapid developments in science and technology, deeply affects people's lives. In shaping 21. century's people, physical science constitute an important place. Many factors play a role in the success of preservice teachers at Physics course. One of these factors is the profiles of prospective teachers. Research was conducted to determine the relationship between profiles of physics teachers candidates and their success in physicslectures. Totally 98 prospective teachers, whom 57 of them were from Ahmet Kelesoglu ducation Faculty and whom 41 of them were from Science faculty of Selcuk University, were formed the sample of study. The data of the research have been obtained by an survey which consist of 19 questions. The data obtained from the research have been analysed by SPSS11.00 statistical program. The frequency, percent and χ 2 ( Chi Square) have been used for researching the relationship between profiles of prospective physics teachers and their physics achievement. As result of frequency, percent and χ 2 ( Chi Square) analysis were done, It was found that there was a significant difference between their Physics course achievement and gender, their locations, their high school graduation degrees, their habits of studying, the reasons for their preferences, order of preference, their interests against of physics courses and course work environment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :