Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimbilim alanında nitel araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilen makalelerin analiz edilmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi A.K. Eğitim Fakültesi1, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi2, Ahmet Acar İlköğretim Okulu3, Kafkas Üniversitesi4, Fatma M
Görüntülenme :
916
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada nitel araştırma metodolojisinin eğitimbilim alanındaki uygulanmasına ilişkin olarak gerçekleştirilen 113 makale 15 soru çerçevesinde analiz edilmiştir. Nisan 2009 tarihi itibariyle "ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı"nda "nitel" kavramına yönelik olarak yapılan taramada, 2002-2008 yıllarına ait toplam 113 çalışmaya ulaşılmıştır. 113 makalenin 81'i sadece nitel (%71,7), 32'si ise karma (%28,3) modellerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çalışmaların büyük bir bölümü 2007 yılında (%27,4) Ankara ilinde (%31) eğitim yönetimi (%10,6), fen-teknoloji öğretimi (%8) ve matematik öğretimi (%8) gibi konularda yardımcı doçent statüsündeki akademisyenler (%44,4) tarafından durum çalışması deseninde (%84,9) kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tekniğiyle (%36,3) belirlenmiş lisans öğrencileri/öğretmen adaylarıyla (%36,3) görüşme (%26,3) yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, "kuram geliştirme" ve "kültür analizi" desenlerinde gerçekleştirilmiş eğitimle ilgili daha fazla sayıda nitel çalışmaya gereksinim vardır.

Özet İngilizce :

In this study, 113 articles using the qualitative research methodology in the field of educational sciences were analyzed with regard to 15 questions. A search of the ULAKBIM Social Sciences Database about the "qualitative" keyword in April 2009 yielded 113 studies for the years between 2002 and 2008. Out of 113, 81 were purely qualitative (71.7%) in nature while the rest of 32 used mixed methodology (28.3%). According to the results, most qualitative studies were conducted during the year of 2007 (27,4%) in the city of Ankara (31%) by assistant professors (44,4%) in such topics like educational leadership (10,6%), science-technology teaching (8%), math teaching (8%) in the form of case study research (84,9%) by interviewing (26.3%) with undergraduate/teacher training participants (36,3%) identified by the convenience sampling technique (36,3%). The study concludes that more educational studies are needed to be conducted in two types of qualitative designs: "grounded theory" and "ethnography".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :