Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim ve öğretim kazanımları temelinde 9. sınıf kimya ders kitabının incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Yenimahalle Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Dr. Kimya Başöğretmeni1
Görüntülenme :
1084
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim ve öğretim kazanımları eğitim sürecinin bütünü içinde gelişebilecek kazanımlar niteliğindedir. Eğitim sürecinde edinilebilen bu kazanımların sınıf ortamında gerçekleşen kimya dersi etkinlikleriyle doğrudan bir ilişkisinin beklenmesi çoğu kez olası değildir. Bu tür kazanımları kimya içerik kazanımları etkileyebileceği gibi, kimya dersi dışındaki diğer derslerin de eğitim ve öğretim kazanımlarının edinilmesine katkısı olabilmektedir. Bu çalışmada ortaöğretim kimya dersi programında öngörülen eğitim ve öğretim kazanımlarının 9. sınıf kimya ders kitabında ne düzeyde temsil edildiği belirlenmeye çalışılmıştır. İnceleme konusu edilen kimya ders kitabı beş ünite, 16 bölüm ve bunların içermiş olduğu 117 etkinlikten oluşmaktadır. İçerik analizi sonucunda ders kitabındaki etkinliklerin 439 bilimsel süreç becerisi, 183 kimya-teknoloji-toplum-çevre kazanımı ve 74 iletişim, tutum ve değer kazanımı edindirmeye yönelik bulunmuştur. Ortaöğretim 9. sınıf kimya programında ifade edilen iletişim, tutum ve değer kazanımları arasında bulunan; sükûnetle dinleme, kendini ifade etme, bilimin öncelik aldığı durumları demokrasinin öncelik aldığı durumlardan ayırt edebilme kazanımlarına yönelik etkinliklere ise rastlanılmamıştır. Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kimya ders kitabının ortaöğretim programında ifade edilen amaç ve kazanımları karşılamada sorunlu olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The education and teaching acquisitions have the characteristics of developing during whole education process. Expecting a relation between these acquisitions obtained during the education process and chemistry course activities that are realized in the classroom environment is most of the time not probable. While content acquisitions of chemistry can affect these acquisitions, other courses apart from chemistry also contribute to obtaining education and teaching acquisitions. In this study, it was tried to determine how much education and teaching acquisitions that are envisaged in the chemistry course curriculum for secondary education were represented in the 9th grade chemistry course book. The chemistry course book which is investigated in the study consists of 5 units, 16 chapters and 117 activities included in them. As a result of the content analysis, the activities in the course book were found to be aimed at bringing 439 science process skills; 183 chemistry-technology-society-environment acquisitions and 74 communication, attitude and value acquisitions. Such activities which are among the communication, attitude and value acquisitions stated in the 9th grade chemistry course curriculum, as listening in silence, self-expression, distinguishing prior cases in science from prior cases in democracy were not encountered. When research results were evaluated as a whole, it was seen that chemistry course book was troubled for fulfilling targets and acquisitions stated in the secondary education curriculum.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :