Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme özyeterliklerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
746
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme hizmetlerinde teknoloji kullanım özyeterliklerini pekçok ülke tarafından kabul gören NETS*T standartları açısından değerlendirmek amacı ile desenlenmiştir. Bir doktora tezinin bir parçası olan ve TÜBITAK tarafından da desteklenen bu araştırma 7 farklı üniversitedeki 6 bölümün son sınıfında öğrenim gören 2.566 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Genel durumu betimlemesi nedeniyle tarama modelinde olan araştırmada, araştırma kapsamında geliştirilen ölçek ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme hizmetlerinde kendilerini iyi düzeyde yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Özyeterlikler konusunda cinsiyet önemli bir değişikliğe neden olmazken, öğrenim görülen üniversite ve öğrenim görülen bölüme göre sahip olunan ölçme-değerlendirme özyeterliklerinin farklılaştığı görülmüştür. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ile Sınıf Öğretmenliği bölümleri öğretmen adayları bu konuda kendilerini daha yeterli görürken, Matematik Öğretmenliği bölümü öğretmen adayları daha az yeterli görmüşlerdir.

Özet İngilizce :

This study was carried out to investigate teacher candidates' technology use selfefficacies in assessment and evaluation services considering NETS*T standards approved by a number of countries. The study, a part of a doctorate thesis and supported by TUBITAK (hocam bunun ingilizcesi parantez içine yazılsa iyi olur gibime geldi), employed a total of 2.566 senior-class teacher candidates from the departments of Computer and Instructional Technologies, Mathematics Teacher Training with a Minor Sciences, Elementary School Teacher Training, English As a Second Language, Arts and Crafts Education, and Social Studies with a Minor in Turkish in 7 different universities. In the study, descriptive analysis was run, and the data were collected through a scale developed in the scope of the study. As a result of the present research, it was found out that teacher candidates considered themselves as proficient in the use of assessment and evaluation services with respect to education technology standards. While gender did not cause a significant change in terms of teacher candidates' self-efficacies, their assessment-evaluation self-efficacies differed with respect to their departments of education. Teacher candidates from the departments of Computer and Instructional Technologies and Elementary School Teacher Training considered themselves more proficient, whereas those from the department of Mathematics Teacher Training with a Minor in Turkish regarded themselves less proficient.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :