Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
944
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek ve öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin sınıf düzeyine, cinsiyete, anabilim dallarına, kaldıkları yerlere, algılanan gelir düzeyine, babanın ve annenin eğitim düzeyine göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmaya Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği anabilim dallarında öğrenime devam eden birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinden 397 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla "Beck Umutsuzluk Ölçeği", öğrenci ve aile hakkındaki bilgileri elde edebilmek amacı ile "Genel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Elde edilen veriler t-testi ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin düşük olmasıyla birlikte, bazı öğrencilerin yoğun umutsuzluk yaşadıklarını, cinsiyete, öğrenim gördükleri anabilim dallarına, kaldıkları yerlere ve algılanan gelir düzeyine göre öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu göstermektedir. Ayrıca çalışmada sınıf düzeyine, babanın ve annenin eğitim düzeyine göre anlamlı fark olmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to determine whether a difference exists between the hopelessness levels of the students studying at Faculty of Education depending on their gender, grade, the programme they are studying at, the accommodation, their perceived income level and their parents' education levels. The study was a descriptive survey. The sample comprised 397 first and fourth grade students of Ahi Evran University, Faculty of Education, Primary School Teaching Programme, Social Sciences Teaching Programme, Science Teaching Programme and Turkish Language Teaching Programme. Data on the students' hopelessness levels was collected using "Beck Hopelessness Scale" and demographic data the students and their families was collected using a"General Information Form". The data was then analyzed using t-test and ANOVA. The results suggested that there were significant differences among the hopelessness levels of the students in terms of gender, the programme they are studying at, the accommodation and their perceived income level. Additionally, it was found that no significant difference existed among the hopelessness levels of the students in terms of the grade and their parents' education levels.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :