Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Darülfünun-ı şahane’de kayıt, ücret ve imtihanlar ile ilgili hususlar ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Darülfünun-ı Şahane, Sultan II. Abdülhamit zamanında, 1 Ağustos 1900 tarihinde açılan ve üniversite seviyesinde bir kurumdur. Cumhuriyet öncesinde, modern anlamda yalnız bu kurum ile üniversite eğitimi verilmiştir. 1912–1933 yılları arasında , "İstanbul Darülfünunu" adıyla bilinen ve 1933'te "İstanbul Üniversitesi" olarak isimlendirilen bu ilk üniversitede, günümüzde de eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Darülfünun-ı Şahane'nin kuruluşuna ait talimatname 1900 senesinde yayınlanmıştır. Bu talimatnamede üniversitenin çeşitli meselelerine ait hükümler yer almaktadır. 1933 yılına kadar geçen sürede darülfünunun tüzük ve yönetmeliklerinde farklı tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler başta özerklik olmak üzere, üniversite ve fakülte idaresi, öğrenci kabulü, imtihan ve disiplinle ilgili hususlarda gerçekleşmiştir. Geçmişte, üniversiteye girmek için neler gerektiğine dair ve sınavların nasıl düzenlendiğine ilişkin konular merak konusudur. Bu konularla ilgili maddeler, 1900 senesinde hazırlanan darülfünun kuruluş nizamnamesinde, 1912'de İstanbul Darülfünunu Talimatnamesi'nde, 1919'da Darülfünun Nizamnamesi'nde ve 1924'te yayınlanan yönetmelikte yer almaktadır. Aynı zamanda, devlet arşivi belgelerinden, yükseköğretimden dereceyle mezun olanların ödüllendirildikleri anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

"Darulfunun-ı Şahane", Istanbul University, has been established by Sultan Abdulhamit II, in August 1, 1990. This University is one and only one that uninterruptedly continued its duty even before the establishment of the Modern Turkish Republic. The said university has been called as "Istanbul Darulfununu" between 1912-1933. The name of the university has been changed as "İstanbul University" in 1933 and still continues its activities as an university from the very begining upto date. The law regarding the establishment of "Darulfunun-ı Shane" has been sealed and issued in 1900. The rules and orders regarding with the various subject of the university has been taken place in this law. There have been several changes and modernisations in different dates in the laws and orders of "Darulfunun" upto 1933. These modernisations included the freedom of the university, some new rules about the administrative structure of University and faculties, registration of the new comer students, exams and disciplinary actions. Beside the entrance exams end necessary documents beside, how the exams practices have been wondered in the past. The related articles have been taken place in the establishment law of Darulfunun in 1900, again the law regarding "Istanbul Darulfununu" in 1912, also "Darulfunun Nizamnamesi" , the law of Darulfunun, in 1919, and the law issued in 1924. Also we understand from the official documents have been sealed in National Archives that successfull students in the University hane been awarded.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :