Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çoklu zekâ kuramına göre geliştirilen örnek bilgisayar ve teknoloji destekli ders materyallerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
881
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumların yaratan ve düşünce üreten bireylere her geçen gün daha fazla gereksinimi olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin de öğrencilerin değişik yönlerini ön plana çıkaran, öğrencilerin farklı yönlerini geliştiren ve farklı öğrenme yollarına cevap veren değişik eğitim etkinliklerinin tasarlanmasına ihtiyaç vardır. Bilimin ve teknolojinin ürettiği malzemelerin kullanımı bu bağlamda işlerimizi daima kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde araştırmacı tarafından verilen Çoklu Zekâ seçmeli dersini alan ikinci sınıf öğrencilerinin hazırladığı ders materyalleri üzerinde yapılmıştır. Öncelikle bu dersi alan 32 öğrenci gruplara ayrılarak her gruba farklı bir zekâ alanında olmak üzere iki konu ödev olarak verilmiştir. Bu konularla ilgili çoklu zekâ kuramına dayalı olarak bilgisayar ve teknoloji destekli ders materyalleri geliştirmeleri istenmiştir. Bu araştırmada öğretmen adaylarının hazırladığı ders materyalleri değerlendirilirken nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Bütün bu hazırlanan materyaller incelendiğinde farklı zekâ alanlarına ait öğrenciler için eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Özetle, Çoklu Zekâ Kuramı ve disiplinler arası yaklaşım uygulamalarının öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar getirdiği ve öğretmen rolünde değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Each day the society needs more and more individuals who are coming up with new ideas and who are creative. So the teachers also need to design new educational activities bringing the student's different aspects forward, improving their different skills and responding different learning ways. In this context, the usage of the products that science and technology produce always makes our work easier. This study is done with the course materials prepared by the second grade students who are studying in Computer and Instructional Technology Department and taking Multiple Intelligence classes -which is an optional subject- taught by the researcher. First of all thirty students who are taking these classes are divided into groups and each group having a different part of intelligence got two subjects as homework. They are asked to develop computer and technology-aided course materials based on Multiple Intelligence Theory about the topic. While evaluating the teacher candidates' course materials in this research, the document analysis method of qualitative research is used. When all these prepared-materials were examined it is seen that students', learning belonging different intelligence fields, was fun and permanent. In brief, the study revealed that the application of Multiple Intelligence Theory and interdisciplinary approaches had a positive effect on students' cognitive and affective development and it also caused changes in teachers' roles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :