Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çağdaş azerbaycan resim sanatında minyatür etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
664
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak Rusya ve Sovyetler Birliği çatısı altında Batılılaşma evresine giren Azerbaycan Türkleri 19. yüzyıl sonlarından itibaren Batı Resim tarzını benimsemişlerdir. Bu süreç Sovyet işgali (1920) ile beraber kurumsallaşarak çağdaş Azerbaycan resminin temellerinin atılmasına yol açmıştır. Fakat 1960'lara kadar, Sovyetlerin tek yönlü sanat anlayışı olan "sosyalist realizmi"nin dışına taşan her türlü sanatsal davranış, rejim tarafından şiddetle bastırılmıştır. 1960'larda ise tüm dünyada olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de yenilikçi ve çağdaş sanat arayışlarının önü nispeten açılmıştır. Bu yılların Azerbaycan sanatçıları da Lenin'in "biçimce milli anlamca sosyalist" sanat ilkesini uygulamak adına yöresel ve milli değerleri temel alan sanat anlayışını öne sürmüşlerdir. Söz konusu olan minyatür etkileri de bu dönemde Azerbaycan resmine girerek günümüze kadar süregelmiştir. Çağdaş ve ulusal bir resim yaratmak isteyen Azeri sanatçılar, diğer geleneksel sanatlarla beraber minyatürün bir çıkış noktası olacağını öne sürerken, aynı zamanda dönemin aydın ve yazarları tarafından desteklenmişlerdir. Ressamlardan bazısı minyatürün biçim ve kompozisyon yapısından, bazısı renk ve çizgi ahenginden yararlanırken, bazıları da minyatürlerin konusunu ilham kaynağı olarak görmüştür. Çok uluslu bir toplum olduğunu dünyaya kanıtlamak isteyen Sovyet rejimi de, başlangıçta bu tarz yönelmelere sıcak bakmasa da sonradan ılımlı bir tavır sergilemiştir. Çağdaş Azerbaycan resminde 1960'lardan günümüze kadar süregelen bu olgunun, 1940'lardan beri Çağdaş Türk resminde görülen ulusal resim arayışları ile benzerliği de merak konusudur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Azerbaijan Turks who staged a westernization under the Russia and Soviet Union umbrella have accepted the western painting style since the last period of 19 . This process caused to lay of foundation of contemporary Azerbaijan Painting Art and it was institulionalizated with the Soviet occupation (1920). But, until the years of 1960, every kind of initaitives which was outside of onesided understanding of Soviet art called "socialist realizm" were supressed vehemently by Soviet regime. In the years of 1960, it was paved the way for innovative and contemporary art in Soviet Union relatively, so was the world. The Azebaijan artists who live at that time proposed the understanding of art based on local and national values in accordance with application of Lenin's understanding of art which called " Local in appearance, socialist in meaning". The effects of miniature which have been discussed fitted into Azerbaijan Painting at that time and lasted until current time. While the Azebaijan artists who wanted to create a contemporary and national painting art proposed that miniature will have been a starting point with other traditional arts, they were also supported by the intellectuals and writters in that period of time. While some of the painters benefitted from structure of the form and composition of miniature, some benefitted from coloure and line harmony of it and some of them saw the subjects of miniatures as an inspirational resource. Soviet regime who wanted to prove that they were a polynation community didn't approve this kind of tendency at first, but afterwards they adopted a moderate manner about it, because of the reasons have been mentioned above. It is a great interest in a close resemblance between this fact which has lasted from the years of 1960 to today and national painting search in contemporary Turkish painting art since the years of 1940.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :