Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri dersi çalışma kitapları yardımcı etkinlikler cd sinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi çalışma kitapları yardımcı etkinlikler CD (YECD)'sinde yer alan 56 farklı ders etkinliğinin öğretimsel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana etkin şekilde kullanılmakta olan bu yazılımın herhangi bir değerlendirme çalışmasına rastlanamamıştır. Araştırmada nitel ve nicel veriler kullanılarak betimsel bir ürün değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, bu yazılımdan doğrudan etkilenen öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra öğretim teknolojileri alan uzmanları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, araştırmaya konu olan yazılımın öğretimsel açıdan birçok yönden uygun olduğu ancak birçok etkinliğinin de iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Değerlendirme ekibinde yer alan tüm gruplar tarafından dile getirilen özellikle 4-8. basamaklardaki etkinliklerin sayısının arttırılması, tüm etkinliklerin görsel açıdan zenginleştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin ilgisini çekecek oyun türü etkinliklerin sayısının arttırılması gibi öneriler dikkate alınmalıdır. Yazılımı kullanmayan/kullanamayan öğretmenlere tanıtım ve lojistik destek sağlanarak yazılımı kullanmaları sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

With this research, the evaluation of the 56 different activities which takes part in the CD delivered by Turkish National Ministry of Education to provide the K1-8 Information and Communication Technologies Course with computer applications. In this research, a descriptive summative evaluation is carried out by using quantitative and qualitative data. As well as the students and the teachers affected directly by this software, the study group of the research constitutes the specialists of instruction technologies field and the researcher who is a participatory observer at the same time. In the conclusion of the interpretation of the evidence obtained at the end of the research, it is found out that the software discussed in the research is convenient instructionally in many ways; nevertheless many activities need to be improved. The recommendations uttered by the all groups to like increase the number of activities especially in 4- 8. grades, to enrich the activities visually and to increase the game type activities which attract primary school students' attention should be taken into consideration. Furthermore, it should be enabled for the teachers who don't use the software by logistical and descriptive support.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :