Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beyin temelli öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
687
DOI :
Özet Türkçe :

Beyin temelli öğrenme, öğretme-öğrenme sürecinde güncel olarak tartışılmaya başlanmıştır. Öğrenme-öğretme sürecinde beynin potansiyelini bilmek ve ondan faydalanmak eğitimdeki istendik amaçlara ulaşmada oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Beyin Temelli Öğrenme Kuramı ilkelerine göre hazırlanan etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin öğretiminde uygulanmasının öğrencilerin akademik başarı, öğrenmelerdeki kalıcılık ve öğrenmeye karşı tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Araştırmada üç alt problem kullanılmıştır. Bunlar: 1.Beyin temelli öğrenme kuramına göre hazırlanan etkinlikler öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarını nasıl etkilemektedir? 2.Beyin temelli öğrenme kuramına göre hazırlanan etkinlikler öğrencilerin başarısını nasıl etkilemektedir? 3.Beyin temelli öğrenme kuramına göre hazırlanan etkinlikler öğrencilerin öğrenmesindeki kalıcılığı nasıl etkilemektedir? Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden; görüşme ve gözlem teknikleri kullanılarak elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden, ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Toplanan veriler, SPSS for WİNDOWS 10.00 İstatiksel paket program kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Beyin Temelli Öğrenme Kuramına göre hazırlanan etkinliklerin; öğrencilerin akademik başarılarına, sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarına ve öğrenmede kalıcılıklarına olumlu yönde etkileri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Brain-Based leaning has been introduced into educational activities recently. The aim of this study is to examine the effectiveness of applying brain-based learning at the fifth grade social studies on students' achievement, attainment, and attitudes towards social studies. In order to collect and analyze data, quantitative and qualitative methods were used. Qualitative data were collected through interview with students and observation of them. Quantitative data were collected through employing questionnaire for attitudes and test for success. In order to analyze quantitative data, experimental and control group were used and compared for statistical results. According to the results, applying brain-based learning at the fifth grade social studies has positive impact on students' learning, attainment, achievement, and attitudes toward social studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :