Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aynı iş kolunda çalışan sendikalı ve sendikasız işgörenlerin iş doyumu

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Fğitim Fakültesi1, Tire Mesleki Eğitim Merkezi2, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
776
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı İzmir iline bağlı bir ilçede organize sanayi bölgesinde kurulu yerli ve yabancı sermayeli aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalışan sendikalı ve sendikasız işgörenlerin iş doyumlarının sendika üyesi olup olmama, eğitim düzeyi ve çalışma süresi açısından anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. İşgörenlerin iş doyumları İş Doyumu Ölçeği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma grubu 15 kadın ve 171 erkek olmak üzere toplam 186 işgörenden oluşmaktadır. Araştırma sonucuna göre sendikalı işgörenlerin iş doyumlarının sendikasız işgörenlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<.001). İş görenlerin iş doyumları arasında, eğitim düzeyi değişkeni açısından anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunmazken, çalışma süresi değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşma bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the job satisfaction of employees who are member of the union and who are not in the local and international capital at the same field according to some variables (being member of union or not, educational level and experience). The job satisfaction of the employees was determined by Job Satisfaction Questionnaire. Research group was constituted of 15 female and 171 male total 186 employees. According to result of the research the job satisfaction scores of employees who are member of union are higher than job satisfaction scores of employees who are not member of union (p<.001). There is no significant difference according to educational level whereas, there is significant difference according to experience.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :