Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Araştırma odaklı çevre eğitiminin amaçları ve yöntemleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
737
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşen dünyada, eğitim alanında gerçekleştirilen iyileştirme hareketlerinin temelini, yeni fikirlerin uygulanması amacıyla, yenilikçi ruhun ve yeteneklerin geliştirilmesi oluşturmaktadır. İnovasyon, ülkemizde de Cumhuriyet döneminden beri eğitimin vazgeçilmezi olarak kabul edilen bir olgudur. Eğitimde inovasyonun amaçları, hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilinci yaratmak, hayatta başarılı insan olma yollarını öğretmek ve toplumun kalkınmasında liderlik yapabilecek, bağımsız düşünen, düşündüklerini uygulamaya geçirebilen, girişimci ve gelişimci bireyler yetiştirmektir. Bu çalışmada, başlıca amacı bağımsız düşünmeyi teşvik etmek olan araştırma odaklı öğretim stratejisinin amaçları, yöntemleri ve çevre eğitiminde uygulanması üzerinde durulmuştur. Araştırma odaklı öğretim stratejisinin uygulanması ile kurulan geniş kapsamlı ilişkiler ağı aracılığı ile öğrenciler, gerçek dünya ile iletişim kurarak çok yönlü bir gelişim sürecine girmektedir.

Özet İngilizce :

In today's globalized world, the fundamental principle of the current educational reform is to develop innovative spirit and ability to implement innovative ideas. Since the Republic period, innovation has also been one of the most accentuated facts in education area in our country. Innovation in education is mainly targeted at building life long learning awareness, self-improvement, learning methods of how to be successful people in life, raising innovative individuals who have leader spirit in community development and creating courageous entrepreneurs to implement their ideas. The main points addressed in the study are the importance of research-oriented instruction strategy and its implementation in environmental education. The rationales behind this strategy are to improve the learners' problem-identifying and solving skills through a broad range of contacts and their own life experiences, more importantly to encourage their independent thinking.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :