Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile kavramının değişim süreci ve okul öncesi dönemde ailenin önemi

Yazar kurumları :
1Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi A.B.D.1
Görüntülenme :
1019
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun en temel birimi olan ailenin bireyin yaşamında önemli bir yeri vardır. Çocuk için topluma uzanan bir köprü görevi gören aile yapısı, zamanla değişikliğe uğramıştır. Çeşitli nedenlerle zaman içinde meydana gelen bu değişiklik, çocukların da aile tanımını kavramalarında etkili olmuştur. Çalışmada, ailenin değişim süreci ve özellikle okul öncesi dönemde ailenin çocuk üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Konuyla ilgili olarak, Aksaray İli'nde 2009-2010 öğretim yılında anasınıfına devam eden çocuklardan tesadüfi olarak belirlenen 80 çocuk örneklem alınarak pilot bir uygulama yapılmıştır. Çocuklarla bireysel olarak görüşülerek aileyi nasıl tanımladıkları sorulmuştur. Verilen cevaplar kaydedilerek frekans ve yüzdeler çıkarılmıştır. Sonuç olarak, çocukların % 87.5'inin çekirdek aileyi tanımladıkları görülmüştür. Bu doğrultuda konu tartışılmış ve çalışma önerileri geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Family, the basic unit of the society, has an important role in an individual's life. The family structure, which serves as a bridge to the society, has changed in time. This change, which is caused by various reasons has effected the children's understanding of the family definition. This study, emphasizes family's effect on the child especially during the preschool period and the changing process of the family. In connection with the subject, a pilot experiment was carried out with 80 sample students selected randomly from the perschool student in Aksaray in the 2009-2010 academic year. Children were asked to define "the family" privately. The answers were recorded and frequencies and persentages were calculated. As a result, it was seen that the 87.5 % of the children defined "the nuclear family". Concerning the result, the subject was discussed and some study suggestions were developed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :