Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

3g teknolojisi ile geliştirilmiş m-öğrenme ortamları hakkında öğretim elemanlarının görüşleri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, 3G teknolojisi ile geliştirilmiş mobil öğrenme ortamlarına (3GMÖO) ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2008 - 2009 öğretim yılı güz döneminde "Bilgisayar" ve "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" derslerini veren 10 öğretim elemanı ile görüşme yapılmıştır. Öğretim elemanlarına, uygulamaya geçişte karşılaşılan engeller ve uygulamanın getireceği katkı ve sınırlılıklar sorulmuştur. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yapılmıştır. Öğretim elemanları, uygulamanın öğretmenin yerini alamayacağını, ancak sisteme destek olabileceğini belirtmişlerdir. Öğretim elemanları uygulamaya geçişte yaşanan en büyük engelin yetişmiş insan gücü eksikliği olduğunu açıklamış ve diğer engelleri ise alt yapı eksikliği ve öğretim sistemi temalarında söylemişlerdir. Bunun yanında öğretim elemanları uygulamanın zamandan ve yerden bağımsız özgür öğrenme ortamı sağlayacağını, ilgi çekici ve motive edici olduğunu, bilgiye ulaşımı kolaylaştıracağını, başarıyı arttıracağını, dersi tekrar etme ve anında geribildirim vermeye olanak sağlayacağını belirtmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Aim of this study is to define opinions of lecturers on mobile education types developed through mobile Technologies. For this purpose, meetings were held with 10 academicians who give "Computer Technologies" and "Instructional Technologies and Material Development" courses. Lecturers were asked about obstacles in application process and contributions and limitations that application would bring. Lecturers stated that application can not replace teachers, but facilitate the system. Lecturers stated that the most important obstacle which is going to be encountered during application process is absence of manpower and mentioned about the other obstacles in theme of infrastructure and education system. Moreover, lecturers stated that application would provide free learning atmosphere independent from time and location, it is interesting and motivating, facilitates information access, increases success, provides lesson revision and gives opportunity for giving instant feedback.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :