Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1970’ten 1990’a kadar türkiye’de kavramsal sanat

Yazarlar :
Yazar kurumları :
S.Ü.Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
747
DOI :
Özet Türkçe :

Kavramsal Sanat düşüncenin nesneye baskın çıktığı sanattır; bu baskın çıkma o kadar ileri bir noktaya gider ki yapıtın somut bir biçimde gerçekleşmesi bile gerekmez.1960'lı yılların sonlarında sanat dünyası, tümüyle yeni olan bu anlayışın ortaya çıkmasıyla sarsılmıştır. Kavramsal Sanat, oldukça tartışma yaratmış, resmi ve heykeli yadsıyan bir kuramsal çözümleme ve sanatsal uygulamadır. Türkiye'de Kavramsal Sanat'ın ilk uygulanışı 1970'li yılların başına tarihlenir. Ülkemizde Kavramsal Sanat'ın uygulanmaya başlaması, tepkilere neden olmuştur. Aydınlanma Çağı'nın ürünü olan "eleştiri", sanat eserinin metalaşması temelinde gelişmiş bir oluşumdur. Ancak buna muhalif tavrıyla Kavramsal Sanat'ın eleştiriyi ele alışı, sanatçıların ürettikleri ile eleştirmenin rolünü benimsemeleri ve eleştirinin biçim değiştirmesi şeklinde olmuştur. Eleştiri eksikliği, kavram karmaşasına yol açmış, Kavramsal Sanat yanlış bir yargıyla "postmodernist sanat biçimi" olarak nitelenmiştir. Yeni Eğilimler, Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, Günümüz Sanatçıları gibi Kavramsal Sanat ağırlıklı çalışmaların yapıldığı toplu sergilerle "yeni", "öncü" gibi olgular tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye'de Kavramsal Sanatı incelemek, Kavramsal Sanatın Türkiye'deki etkinliğini aktarmak bu araştırmanın ana amacını teşkil etmektedir.

Özet İngilizce :

The conceptual art is art that conception is superior to subject; even work of art may not come true in the concrete in this surpassing.The conceptual art is a theoretical analysis and artistic application that to echo excluding the paintin and sculpture. İn order to express that condition of the conceptual art in our country. The conceptual art in Turkey applicated in the first time in early 1970's. The application conceptual art in our country caused to reactions early on. The criticism that is age of enlightment's product is a formation that about work of art's commodization. The artists adopt in principle act of art critic and the criticism metamorphose itself in the conceptual art. The criticism decrease causes to concept complex, the conceptual art is called "post-modernist art form" with a faulty estimation.The phenomenons as "new" , "avant-garde" is started to be discussed with collective exhibitions that are conceptual art works as New Tendency, A Section From Avant-Garde Turkish Art, Current Artists.Main aim of this research is inspecting the conceptual art in Turkey and to shed light on activity of conceptual art in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :