Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1914 çallı kuşağı’nın türk resim sanatına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi1
Görüntülenme :
907
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hareketlerinin görüldüğü 19. yüzyılda ülke yeni eğitim modelleri, fikir birikimleri ve diğer alanlarıyla çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atmıştır. Takip eden yıllarda, Süleyman Seyyid ve Ahmet Ali Bey'in resim eğitimi almak amacıyla yurt dışına gönderilmeleriyle açılan kapıdan, Türkiye Cumhuriyeti ressamlarının da geçmesi ve ülkeye yeni sanat tekniklerini taşıması, dönüm noktası olarak görülmektir. Bütün bu olayların Türk resim eğitiminin gelişimine büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Türk resim sanatı, Batı'da 19. yüzyıl ortalarında gelişmeye başlayan anlayış ve tekniğe uygun olarak, 1914'te yeni bir eğilime yönelmiş, çağdaş resim geleneklerinin çizdiği yolda ilerlemiştir. Avrupa'yı sarsan I. Dünya Savaşının etkisi ve Batıda bulunan genç ressamlarımızın yurda dönüşü ile bu süreç başlamıştır. Meşrutiyet'in ilânı ile birlikte 1908–1914 yılları arasında Avrupa'ya gönderilen bu ressamlar, gittikleri şehirlerdeki sanat kurumlarında aldıkları eğitimle kendilerini geliştirme imkânı bulmuşlardır. Çallı Kuşağı olarak adlandırılan bu grup sanatçıları; Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij ve Namık İsmail'den oluşmaktadır. Yurda dönüşlerinden sonra görev aldıkları çeşitli eğitim kurumlarında, öğrencilerine verdikleri sanat eğitimi ve deneyimleriyle Türk resim sanatına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Makalenin amacı, bu katkıları ve etkileri ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Konunun araştırılma aşamasında çok sayıda kaynak taraması yapılmış, arşivlerdeki belgeler taranmıştır.

Özet İngilizce :

The Ottoman Empire had taken a big step on the path to modern with new education models, ecumulation of ideas and the other areas in the nineteenth century when the movement of westernization was seen. And in this century the empire began to open to the european countries. And the following years Suleyman Seyyid and Ahmet Ali Bey was sent to the abroad to study painting. It was a turning point for the Turkish Republic. The artists of the Turkish Republic were sent to study painting and they brought new art technics to the countries. The Turkish painting developed according to the modern painting traditions and in 1914 it tended to a new trend. With the effect of The World War I, which affected all of the European countries strongly, the artists in the abroad begun to turn back to the country and these devolopments started with this. They were sent to Europe to study painting between 1908-1914 with the beginning of the constituional monarchy. And they could provide an important employment of the country. The artists, Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, Mehmet Ruhi, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij and Namık İsmail called the age of Çalli. They had important benefits to the Turkish painting with their experiences and with giving to their students. The aim of this thesis is to search these ages which form today's sense of art. The article wants to show the effects and helps. During the searching the subject, a lot of literature review and the documents in the archive records were used.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :