Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ilköğretim matematik programı (1–5) ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
811
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim I. kademe görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni matematik programını değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini incelemek, cinsiyet ve yerleşke değişkenlerinin öğretmenlerin görüşleri üzerine etkisini araştırmaktır. Bu çalışma, Afyonkarahisar il örnekleminde yapılmış ve bu çalışmaya toplamda 247 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen sınıf öğretmenlerinin yeni matematik programını değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini değerlendiren 30 maddeden oluşan likert-tipi bir ölçme aracı ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Veri analizleri sonucunda, şu sonuçlara ulaşılmıştır: sınıf öğretmenlerinin yeni programı uygulamakta zorlandıkları ifade edilirken, yeni matematik programındaki etkinliklerin öğrencileri düşünmeye sevk ettiği, öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini artırdığı, kavramların anlaşılmasında etkili olduğu ve öğrencilerin sosyalleşmesine katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Bunlara ek olarak, öğrenci ders ve çalışma kitaplarında kullanılan dilin öğrenci düzeylerine uygun, açık ve anlaşılır olduğu ifade edilmektedir. Aynı zamanda da öğretmen kılavuz kitaplarının iyi hazırlandığı ve öğretmenlerin öğretim yöntemini şekillendirdiği ileri sürülmektedir. Fakat etkinlikler için gerekli olan materyallerin elde edilmesinde zorlanıldığı ve yeni programla aile-öğretmen iletişiminde önemli bir değişimin olmadığı belirtilmektedir. Bu araştırmada, yerleşke ve cinsiyetin sınıf öğretmelerinin yeni matematik programının değerlendirilmesine ilişkin görüşleri üzerine etkisi olmadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this current study was to examine the views of elementary school teachers on the assessment of the new elementary school mathematics curriculum and investigate the effects of variables, gender and place on the views of these teachers. There was a total of two hundreds forty seven elementary school teachers involved in the study that took place in Afyonkarahisar. The researcher used a likert-type questionnaire including 30 items in the collection of the data. This questionnaire was designed to find out the views of the elementary school teachers on the new elementary school mathematics curriculum. In the analysis of the data, the researcher used the descriptive statistics and one-way ANOVA. After the analysis of the data, the study indicated that the elementary school teachers had difficulties in the implementation of the new mathematics curriculum and that activities in the new curriculum had positive effects on students’ thinking, attitudes towards mathematics, understanding of mathematical concepts and students’ interactions with each other. Moreover, it also documented that the language used in the students’ books and workbooks was very clear and appropriate to the levels of students, and the teachers’ guidance book was well-prepared and shaped elementary school teachers’ teaching methods. However, the participants claimed that there was no considerable change in the parents’ involvement and there was a lack of resources to do all activities in the classroom. Furthermore, the study found that gender and place were not factors affecting teachers’ views on the assessment of the new elementary school mathematics curriculum.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :