Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yanlış okuma tutum ve davranışları

Yazar kurumları :
AKÜ Usak Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
711
DOI :
Özet Türkçe :

Temel okuma becerisinin kavranması ve bu becerilerin günlük yasama geçirilmesi son derece önemlidir. Bu bakımdan okuma becerisinin 4–15 yas arasında kazandırılması zorunlulugu ileriki yaslarda karsılasılacak güçlüklerin yenilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Çocukların ögrenme problemlerini yasaması bazı aksaklıkları da beraberinde getirmektedir. Okuma, yazma, konusma ve dinlemede çesitli engellerle karsılasılmaktadır. Bu durumun temelinde nörolojik etmenler olabilmektedir. Aynı zamanda ögretmenin kullandıgı yanlıs metot da etkili olabilir (Vassaf, 2003: 9).Ögretmenin izleyecegi yol ve yapacagı çalısmaları dogru seçmesi önemlidir; bu seçim, sıkıntı yasayan ögrencilerin bu problemleri kolay atlatacakları düsünülmektedir. Ögretmen okuma problemi olan çocukları saptayıp bu aksaklıgı giderecek çözümleri üretmelidir. Bu engelleri ortadan kaldıracak olan kisi ya da kurumların esgüdümlü çalısması ile ögrenciyi basarıya ulastırabilir (Ünalan, 2001: 145). Bu basarı, okumadaki temel aksaklıkları giderecegi için anlamaya yönelik aksaklıkları da ortadan kaldırmaktadır (Günes, 1997: 250). Bu çalısmada bireyi yanlıs okumaya yönelten sebeplerle yanlıs okuma tutum ve davranıslarının nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Comprehending the ability of basic reading and using them in the daily life is very important. Because of this necessity of giving the ability of reading between 4-15 ages is very important for solving the difficulties that can be met in the future ages. Learning problems faced by children brought some defects, some problems in reading, listening, speaking and writing were examined Neurological factors or student, teacher and using wrong methods can be the basis this statement. (Vassaf, 2003: 9). The way that the teacher will follow and the studies chosen properly can be useful in solving this problem lived by the students. Teachers must determine the students living reading problem and must find solutions to this problems. Persons or institutions wanting to remove this problem must study cooperatively (Ünalan, 2001: 145). This success because of removing the basic difficulties can simultaneously remove the problems of comprehending(Günes, 1997: 250). In this article the causes that directed to wrong reading and the solutions of the attitude of wrong reading is stressed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :