Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma algıları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
1494
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürler arasında var oldugu ileri sürülen farklılasmanın boyutlarından olan güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma özelliklerinin üniversite ögrencileri tarafından nasıl algılandıgının belirlenmesi bu arastırmanın amacını olusturmaktadır. Arastırmanın konusu üniversite ögrencilerinin güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma kültürel özellikleri hakkındaki görüslerini belirlemektir. Arastırma tarama modelindedir. Arastırma Giresun Egitim Fakültesi Sınıf ögretmenligi üçüncü ve dördüncü sınıf ögrencileri üzerinde yapılmıstır. Arastırma evreninden basit rastlantısal yöntemle örneklem alınarak 203 ögretmen adayına anket uygulanmıstır. Verilerin çözümlenmesi aritmetik ortalamalar ile yapılmıs, iliski çözümlemelerinde bagımsız t-testi, pearson momentler korelasyon katsayısı kullanılmıstır. Arastırma sonucunda ögretmen adaylarının belirsizlikten kaçınma düzeyleri “çok” düzeyinde, güç mesafesi degerleri ise “orta” düzeyde bulunmustur. Kız ögrencilerin belirsizlikten kaçınma degerleri erkek ögrencilerden yüksek, erkek ögrencilerin ise güç mesafesine yönelik degerleri kız ögrencilere nazaran daha yüksektir. Belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesi boyutları arasında olumlu bir iliski vardır. Arastırma bulguları daha önceden bu konuda yurt içinde ve yurt dısında yapılan arastırma bulgularını desteklemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine how power distance and uncertainty avoidance which are dimensions of differences thought to exist among cultures are being perceived by university students. It is a descriptive study. Research has been conducted on third and fourth class students in Education Faculty of Giresun in Turkey. The questionnaire has been applied to 203 teacher candidates who have been chosen randomly. In data analyzing arithmetical means, in relationship analyzing independent t-test and pearson moments correlation coefficient are used. At the end of the study teacher candidates’ level of uncertainty avoidance has been found out to be “high”, and power distance rate “middle”. Female students’ level of uncertainty avoidance is more than that of male students and male students’ rates about power distance are more than the female students. There is positive correlation between uncertainty avoidance and power distance dimension. The results of the research support the previous researches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :