Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk solo piyano eserlerinin zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir ölçek modeli denemesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ,Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, istatistiki tekniklere dayalı bir ölçek modeli oluşturmaktır. Bu ölçek modelinde (zorluk-kolaylık ölçeği) belirlenen ölçütler ise şunlardır: Eserlerin ses alanları, eserlerin (8’lik nota değeri cinsinden) uzunlukları, eserlerin armonik/yatay dokularındaki yoğunlukları, eserlerin ölçü göstergelerinin özellikleri, eserlerde kullanılan ritim kalıplarının sayıları, eserlerde kullanılan nota/sus değerlerinin çeşitliliği, eserlerin içerdikleri temel piyano tekniklerinin sayıları, eserlerin içerdikleri el pozisyonu değişimleri. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemini, 10 Türk solo piyano eseri oluşturmaktadır. Bu eserler araştırma kapsamında oluşturulan "zorluk-kolaylık ölçeği"ndeki 8 ölçüte göre 1, 2 ya da 3 puanlarından birisiyle puanlanmışlardır. Sonraki aşamada, her bir eser için verilen puanların ortalamaları alınmış ve elde edilen sonuçlar üçlü derecelendirme ölçeğine göre "kolay, orta zorlukta ve zor" olmak üzere üç düzeyde sınırlandırılmıştır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to develop a model of scale based on the statistical techniques to determine the difficulty levels of Turkish composer’ solo piano compositions. The criteria determined in this model of scale (difficultyeasiness scale) are as follows: voice fields of the compositions, the lengths of the compositions, the densities of the compositions in their harmonic/horizontal textures, the qualities of the measure signs of the compositions, the numbers of the rhythm patterns use din the compositions, the variability of the note values used in the compositions, the numbers of basic piano techniques required by the compositions and the changes of hand positions required by the compositions. The sample of the scanning-model research is composed of 10 Turkish solo piano compositions. These compositions have been scored by 1, 2 or 3 according to 8 criteria in the ‘difficulty-easiness’ scale developed within the scope of the research. The following step has been to take the average of the scores for each composition. Then the results obtained have been classified in three levels "difficult, moderate, easy" according to the three-classification scale.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :