Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk çocuk şarkıları dağarcığının müzik öğretmenlerinin yaklaşımları açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
760
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de çocuk şarkıları, tekerleme, saymaca, ninni, okul şarkıları gibi türlerde, çok eski bir geçmişe sahip olmakla birlikte, ancak cumhuriyet döneminde üzerinde bilimsel inceleme, araştırma yapılan bir çalışma alanı olarak kayda değer gelişmeler göstermiştir. Bu alana yönelik yayınlar özellikle son yıllarda daha da artmakla birlikte, geçen süre göz önüne alındığında, nicelik açısından yeterli olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu nedenle, Türk çocuk şarkıları dağarcığının müzik öğretmenlerinin yaklaşımları açısından nasıl olduğu merak edilmiş, bu çerçevede, genel olarak hangi kaynakları kullandıkları, bu kaynakların müzik öğretmenlerinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı, günümüz eğitim anlayışında müzik eğitiminde hangi türlerin önem kazandığı, çocuk şarkıları dağarcığının nicelik açısından yeterli olup olmadığı ve öğrencilerin beğenilerini karşılayıp karşılamadığı araştırılmak istenmiştir. Araştırma, çocuk şarkılarıyla ilgili bir durum tespiti yapıp, besteci ve eğitimcilerin çalışmalarına ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Afyonkarahisar’da yapılan seminere katılan müzik öğretmenlerinden, gönüllü otuz bir öğretmenin, hazırlanan anket ve semineri değerlendirme sorularına verdikleri cevaplardan toplanan verilerle yürütülmüştür. Bu değerlendirmeler sonucunda, genel olarak öğretmen kılavuz kitabının kullanıldığı, öğretmenlerin kullandıkları kaynakların yeterli olmadığı, Türk okul şarkılarının ve halk türkülerinin en önemli türler olarak görüldüğü, kullanılmakta olan çocuk şarkıları dağarcığının ise, öğrencilerin beğenilerini karşılaması açısından kısmen yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In Turkey children songs, like tongue twister, nominal , lullaby and school songs have a very long past, but it shows thundering development as a study part which is researched in Republic period. It is extremely difficult to say that the publications are sufficient fort his area in terms of numerical, especially in recent years with increase considering elapsed time. Because of this, it’s tried to investigate the approaches of the Turkish children songs repertoires’ music teachers, in the frame of this which sources are used generally, whether these sources meet the needs or not in the education approaches of the present days, which kinds are coming in to prominence, whether children songs’ repertoires are adequate or not and whether the acclaims of the students are meet or not. The research was made to shed light to composers and educators’ studies to determine a situation. It was carried out by the answers of the prepared survey and questions of evaluation of seminar which were given thirty one volunteer teachers who participated in the seminar which was held in Afyonkarahisar. As a result of this evaluation, it’s understood that generally teachers’ guide books and sources are used, aren’t adequate to satisfy students acclaims. Turkish schools’ songs and folk music were considered to be the most important kinds, it was understood that childrens’ songs and repertoires are used are partly adequate and suitable for the students’ acclaims. Various suggestions were tried to improve in a frame of this results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :