Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The passive morpheme in kazakh

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi1
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

As it is the case for some other Turkic languages, the so-called passive morpheme -l in Kazakh has two different functions. One function of it is to make a verb passive and the other function is to mark a transitive verb as intransitive. The fact that some sporadic verb forms in Kazakh marked with two passive morphemes, namely -l and –n, and also that the morpheme cluster –lXn is utilized to derive passive and intransitive verb stems in Old and Middle Turkic (Middle Turkic is represented here with Divan ü Lügati’t Türk) suggest that once existed two separate morphemes, namely -l and -n (which can be argued that it is represented by -lXn in OT and MT) for passivizing and intransitivizing verbs. In later stages of the language, however, as we find in Kazakh (and also in Turkish and other Turkic languages) these two separate functions have been collapsed into one and carried out by a single morpheme, i.e., the so called passive morpheme.

Özet İngilizce :

Diger bazı Türk dillerinde oldugu gibi Kazakçada da edilgenlik eki olarak adlandırılan –l ekinin iki ayrı islevi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eylemi edilgenlestirmek, ikincisi ise geçisli eylemlerden geçissiz eylemler yapmaktır. Nadir olarak, Kazakçada bazı fiil gövdelerinin edilgenlik eki olarak adlandırılan –l ve –n eklerinin her ikisini de bulundurması ve ayrıca–lXn birlesik morfeminin Eski ve Orta Türkçede hem edilgen ve hem de geçissiz fiil gövdeleri türetmede sıkça kullanılması bir zamanlar edilgenlik ve geçissizlik için kullanılan –l ve –n olmak üzere iki ayrı ekin varlıgını düsündürmektedir. Türk dilinin sonraki dönemlerinde ise bu farklı eklerle ifade edilen iki ayrı islev, yani edilgenlik ve geçissizlik birleserek Kazakçada oldugu gibi tek bir ekle, yani edilgenlik eki olan –l ile ifade edilmeye baslanmıs olmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :