Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin kişilik profilleri

Yazar kurumları :
AKÜ Usak Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
709
DOI :
Özet Türkçe :

Sınıf ögretmenlerinin dısadönük/içedönük, duyumsama/sezgisellik, düsünme/hissetme ve yargılama/algılama boyutlarıyla ilgili kisilik profillerini belirlemek amacıyla, Usak il merkezinde 1998-99 ögretim yılında görev yapan 307 sınıf ögretmenine, P. Hedges’in görüslerinden yararlanılarak arastırmacı tarafından hazırlanıp gelistirilen 70 itemlik ve Alpha katsayısı .73 olan Kisilik Envanteri uygulanarak yapılan bu arastırmanın sonuçları söyle özetlenebilir: Sınıf ögretmenlerinin dıs dünyaya karsı tutum açısından “dısadönük”; bilgi kazanma yolları ve çevreyi algılama açısından “duyumsayan”; karar verme biçimi açısından hissetme/düsünme boyutlarının arasında “kararsız”; yasama karsı tutum ve yasam felsefesi açısından “yargılayıcı” oldukları ileri sürülebilir.

Özet İngilizce :

This study was done by applying The Personality Inventory which was prepared and developed by the researcher by making use of P.Hedges’s ideas and which has 70 items and .70 alpha coefficient to 307 primary school teachers employed in the centre of Usak in 1998-1999 Education Terms in order to determine the personality profiles of the primary school teachers related with the dimensions such as to be introverted/extroverted, to sense/to be intuitional, to think/to feel and to judge/to perceive. The findings of this study can be summarized as : the primary school teachers are extroverted in the attitude towards environment, sensetive in knowing how to acquire knowledge and to perceive environment , indecisive between to think/to feel dimensions in the way to decide and judicial in the life philosophy and the attitude to life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :