Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oryantalizm üzerine notlar

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

Edward Said’in 1978 yılında neşrettiği Oryantalizm adlı eseri Sosyal Bilimlerde etkisi bugün de devam eden tartışmalara yol açmıştır. Said, Batı’da yapılan şarkiyat çalışmalarının masum bir bilgiden ziyade Batı’nın Doğu üzerindeki hegemonya arzularına hizmet ettiği düşüncesindedir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için tarih boyunca olumsuz bir Doğu imajı ortaya konmuş, ilahiyattan filolojiye, resimden güzel sanatlara kadar bu imaj tutarlı ve birbirini tamamlayacak şekilde işlenmiştir. Said’in eseri Türkiye’de de yankılanmış, çevrildiği 1982 yılından bu yana hakkında pek çok neşriyat yapılmıştır. Aynı şekilde onun düşünceleri etrafında Türk tarihini ve aydınlarını değerlendiren çalışmalar da ortaya konulmuştur. Bu yazıda geçmişe de temas edilerek Türkiye’de Oryantalizm etrafında yapılan tartışmaların genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Orientalism published by Edward Said in 1978 has caused many discussions in Social Sciences that are currently effective. Edward Said believes that Oriental studies in the West serve the superiority of West on East more than bare information. In order to realize this purpose, a negative East image has been made up through the history; from the theology to the philology, from the painting to fine arts, the image mentioned here has been taken in hand and reinforced coherently and in complement. The work of Said has reverberated in Turkey, too; since 1982, the year of translation, there has been many publications about it. Moreover, by the aspect of his ideas, there have been studies on the Turkish history and intellectuals. In this paper, the studies on orientalism in Turkey is tried to be outlined generally and also by mentioning the past.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :