Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
899
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, Öğretmenlik mesleğine olan görüşlerinin incelenmesidir. Öğretmen adaylarının görüşleri kişisel, ekonomik ve sosyal özellikler bakımından incelenmiştir. Araştırma iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde, öğretmen adaylarının okudukları bölüm, sınıf, cinsiyet, ailelerinin gelir düzeyi ve babalarının eğitim düzeyleri incelenmiştir. Sonraki bölümde ise öğretmen adaylarının bireysel özelliklerine bağlı olarak öğretmenlik mesleğine olan görüşleri bireysel özelliklerle karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Aday öğretmenlerin görüşlerini almak için betimleme-tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Sonuçlar, bilgisayar ortamında SPSS programında istatistiksel çözümleri yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya, Siirt Eğitim Fakültesinde okumakta olan Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ile Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencileri katılmışlardır. Araştırmaya birinci sınıflardan 228 ve dördüncü sınıflardan 242 öğrenci katılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is observing the attitudes of educational science faculty's students related with their professions. Their behaviors are observed according to their personal economical and social properties. This research has two main categories. At the first category, candidates' majors, departments, genders and their families' economical statuses are observed; at the latter category, teachers’ professional behaviors related with their personal properties are tested. Descriptive scanning method has been used for gathering candidate teachers’ attitude. A questionnaire has been used out as data collection instrument. Results have been evaluated via SPSS computer program. The students of math department, social science department, science department and primary school education department participated to this research. The sample group of the research covers 228 1st class and 242 th class students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :