Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nota musiki mecmuasının tanıtımı ve bu dergide yer alan alaturka keman dersleri makaleler dizisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
846
DOI :
Özet Türkçe :

Türk müziği eğitiminde ses eğitimi ve çalgı eğitimi (temel bilimler) olmak üzere iki öğretim alanı bulunmaktadır. Bu öğretim alanlarının en önemli unsurlarından biri çalgı eğitimidir. Mesleki uygulamalarda ve günlük yaşantımızda en sık ihtiyacı hissedilen aracın çalgı olduğu görülmektedir. Bu durum aynı zamanda mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı eğitiminin önemini bir kat daha arttırmaktadır. Konservatuvarlarda verilen çalgı eğitiminin esas amacı öğrencinin "sanatçı" olarak " sanatına hâkim bir birey" olarak yetiştirilmesidir. Öğrencinin çalgısına hâkim, yetkin ve donanımlı olarak yetiştirilmesi için önceden oluşturulmuş, amaçları belirlenmiş belirli bir programa ve hedefleri olan bir çalgı eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Türk Müziği eğitimi veren konservatuvarların açılması ile birlikte Türk Müziği çalgı eğitiminde bir takım değişim ve gelişmeler olmuştur. Metotların yazılmaya başlanması, usta-çırak ilişkisinden öğretmen-öğrenci ilişkisine yönelinmesi, eğitimin uzun yıllara değil belli bir süreye sıkışması, meşk ortamından okul ortamına geçilmesi gibi değişim ve gelişimler, metotlaşma, sistematikleşme, standartlaşma, eğitim ve öğretimde birlik vb konularda daha çok düşünülmesi gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile Türk müziği keman eğitimine yönelik ilk çalışmalardan biri olarak tespit edilen Nota-Musiki Mecmuasında yer alan keman dersleri incelenmiş ve önemli bir kaynağın yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırma; konusu ve içeriği itibariyle bu ve benzeri çalışmalara örnek olması, kaynak teşkil etmesi ve yeni bilimsel çalışmalara yön vermesi bakımından önem taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Voice traning and instrument training (basic sciences) are two teaching area in Turkish Music Education. Instrument training is one of the most important elements of this teaching area. The most frequently felt the need for professional applications and daily life of the implement seen as instrument. This situation also increases the importance of the instrument training in music education institutions. The main purpose of instrument training in conservatories educates the student as an "artist" "a master of art". To educate a student who is succesfull at instrument, competent and equipped is needed a program that pre-established, the aims have been identified and instrument training which have targets. Especially with the establishing of Turkish Music conservatories have been a number of changes and developments in Turkish Music instrument training. The changes and the developments like methods begin to be written, transition from the master-apprentice relationship to teacher-student relationship, shortening the duration of training, the transition from "meşk" environment to school environment revealed to should be thinking more about the matters of methodical Works, systematization, standardization etc. In this study were examined the violin lessons in Nota Music magazine identified as one of the first studies of Turkish Music violin training and an important resource interpretation is intended. This study is important as the subject and content to be an example like this and similar studies, constitute a resource and giving direction for new scientific studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :