Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi’lerde risk ve belirsizlik beklentileri: karaman örneği

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF1, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF2, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBE Öğrencisi3
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonominin en önemli unsurları olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), sosyo-ekonomik yapının şekillenmesindeki etkileri yadsınamaz. Bu bağlamda ülke ekonomilerinde KOBİ’lerin başarı veya başarısızlıkları üzerinde en fazla belirleyici olan unsurların başında ise risk ve belirsizlik ortamı gelmektedir. Bu araştırma Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 28 KOBİ’nin risk ve belirsizlik algılarını belirlemek amacını taşımaktadır. Araştırmada KOBİ’lerin %32,1’inin gıda sektöründe faaliyet gösterdiği, %32,1’inin 1-5 yıllık bir faaliyet süresine sahip oldukları, ağırlıklı olarak 11- 49 arasında personel istihdam ettikleri, %64,3’ünün 1 milyon TL’nin üzerinde yıllık net satış hâsılatına sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca KOBİ’lerin %46,4’ünün orta ve uzun vadeli planlamalarında belirsizliği dikkate aldıkları, %32,1’inin belirsizliği en önemli problem olarak gördükleri, %46,4’ünün piyasadaki risk algılamalarına karşın yatırımlarını azalttıkları ve %53,6’sının belirsizlik durumunda daha dikkatli yatırım yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

 The influence of Small and Medium Size Enterprises (SME) as one of the most important components of the economy, on the transformation of the social and economic structure is clear. In that vein, risk and uncertain environment become the most determinant factors regarding the success or failure of the SME’s in state economies. This research aims to identify the perception of risk and uncertainty of 28 that display activity in Karaman industrial zone. In this research, it is found out that 32,1 per cent of the SME’s works in the food industry, 32,1 per cent of the SME’s have 1-5 years working length, they are predominantly employing among 11-49 people, 64,3 per cent of them have more than 1 million Turkish Lira annual net sales volume. Furthermore, the results are gathered that 46,4 per cent of the SME’s consider the uncertainty regarding the medium and long term planning, 32,1 perceives the uncertainty as the most important problem, 46,4 per cent of them diminish their investments in accordance with the perception of uncertainty in the market and 53,6 per cent of them invest more carefully in the case of uncertainty.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :