Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin kurum içi çatışmaları yönetim biçemleri

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, ilkögretim okulu sınıf ve brans ögretmenlerin okullarda yasanan çatısmalarda kullandıkları çatısma yönetim biçemlerini belirlemek amaçlanmıstır. Arastırma da elde edilen veriler ısıgında; bagımlı ve bagımsız degiskenler arasındaki varyans analizleri, tukey testleri ve anket maddelerine göre sınıf ve brans ögretmenlerinin çatısma yönetim biçemlerine iliskin görüsleri incelenmistir. Sınıf ve brans ögretmenlerimizin çatısmaların yönetiminde kullandıkları biçemler ve cinsiyete göre farklılık gösterip göstermedigi incelendiginde, aralarında anlamlı bir farkın olmadıgı ancak diger alt degiskenlere bakıldıgında yasça ve kıdemce üst grupta yer alan ögretmenlerin tümlestirme, kaçınma ve ödün verme ve uzlastırma biçemlerini daha çok kullandıkları yönünde bulgulara ulasılmıstır. Görev bölgelerine göre ögretmenlerin çatısma biçemlerinde farkın olup olmadıgı yöndeki bulgulara bakıldıgında ise, sadece ilçe merkezinde görev yapan ögretmenleri hükmetme biçemini daha fazla kullandıkları yönünde görüs bildirmisler. Arastırmanın sonucunda okulda yasanan çatısmaların en aza indirgenmesi ve daha etkin yönetilmesi için öneriler gelistirilmistir.

Özet İngilizce :

In this study the views of compulsory school teachers primary and junior high school on the conflict experienced in schools and its management styles were studied. In the lights of the findings of the study the views of compulsory school teachers on conflict management styles were discussed via t-test for equality of means, f-test and Tukey tests. As a result of the study, when we looked the findings related with what styles teacher used and the gender in the management of conflict, there was no difference statistically significant. However as for age and seniority older teachers and the teachers with more seniority scored higher in integrating, obliging, avoiding and compromising styles than younger ones and the teachers with less seniority. When we looked at the findings related with teachers conflict management styles according to where they worked, only the ones working in not in the city center but in the country scored higher in the style of authority than the ones working in city center. As a result of these findings, suggestions were put forward how to diminish conflicts experienced in school setting and to manage conflict effectively.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :