Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 1. kademe fen bilgisi deneylerinin yapılma düzeyleri: afyon ili örneği

Yazar kurumları :
Afyon İl Milli Egitim Müdürlügü1, Afyon Kocatepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
837
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, lkögretim birinci kademede görev yapan 4 ve 5. sınıf ögretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi ünitelerinde yer elan deney ve etkinliklerini yapma ve amaçlarına ulasma düzeylerine iliskin görüslerini tespit etmektir. 4 ve 5. sınıf Fen Bilgisi derslerindeki deney ve etkinlikler incelenerek, deneylerin yapılıp-yapılmadıgı, amacına ulasılıp ulasılmadıgını kontrol etmek amacıyla hazırlanan sorulara verilen cevaplar, frekans ve yüzdeliklerine göre analiz edilmistir. Ankete katılan 4. sınıf ögretmenleri fen bilgisi ünitelerinde yer alan 47 deney ve etkinliklerin yapılma düzeyi ile ilgili olarak, en fazla yapılan deney sayısının 34 (%50 ve üzeri), %50 ve altında olanların sayısını ise 13 olarak belirtmislerdir. Arastırmaya katılan 5. sınıf ögretmenleri 61 deneyden %50’nin üzerinde yapılan deney sayısı 50 iken %50 ve altında yapılan deney sayısı ise 11 olmus fakat %25’nin altında yapılmayan deney olmadıgı görülmüstür. Yapılan arastırmanın sonucunda; 4. sınıf ögretmenlerinin fen bilgisi deney ve etkinlikleri yapma düzeyinin 5. Sınıf ögretmenlerine göre düsük oldugu görülmüstür. Düsük düzeyde yapma nedenlerini su sekilde belirtmislerdir: deney araç gereçlerinin eksik olması, zamanın yetersiz olması, ögretmenlerin kendilerini yeterli bulmamaları, deney düzeneginin hazır olması, mevsimin uygun olmaması, deneyin gerekli görülmemesi, deneyle ilgili araç-gereçlerden bazılarının dıs çevreden getirilmesi geregi, deneyde yer alan canlılardan ögretmenlerin tiksinmesi ve konuların soyut bulunmasıdır, atom modeli gibi.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to explore the degree of achievement of primary school 4th and 5th grade science experiments and activities based on the units of science courses. According to percentages and frequencies, 4th and 5th grade science experiments and activities were analyzed with the answers of elementary teachers to the questions whether they were done or not and whether the purposes of those experiments and activities were achieved or not. 4th grade elementary teachers acknowledged that the number of the most achieved 4th grade science experiments and activities was 34 (above fifty percent rate) and the number of the least achieved 4th grade science experiments and activities was 13 (below 50 percent rate) within 47 science experiments and activities. 5th grade elementary teachers stated that the number of the most achieved 5th grade science experiments and activities was 50 (above fifty percent rate) and the number of the least achieved 5th grade science experiments and activities was 11 (below 50 percent rate ) within 61 science experiments and activities. In the result, the extend of achievement of 4th grade science experiments and activities less than that of 5th grade science experiments and activities. The 4th and 5th grade elementary teachers explained reasons of this result, such as; the lack of science experiment tools, of time, unpreparedness of teachers, the wrong seasonal time of experiments, the unnecessary experiments for students, the supplying some of tools from outside, the dislike of some living organisms by teachers and some experiments covering abstract subjects like atomic model.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :