Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

I. dünya savaşı sonunda istanbul’da yapılan tehcir yargılamaları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
783
DOI :
Özet Türkçe :

Ermenilerin, I. Dünya Savası içinde Osmanlı Devleti’ne karsı girismis oldukları isyan ve katliam hareketleri, onların savas alanı dısında bir bölgeye sevk ve iskân edilmelerine yol açmıstır. Devletin, kendi güvenligini saglamak için bas vurdugu bu yöntem, içeride ve dısarıda çesitli elestirilere sebep olmustur. Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savası’ndan maglup olarak çıkıp Mondros Mütarekesi’ni imzalamasıyla (30 Ekim 1918), bu elestiriler daha da artmıstır. Özellikle İtilâf Devletleri, bu sevk islemini Osmanlı Devleti üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanarak, bunu gerçeklestiren İttihat ve Terakki mensuplarının yargılanmalarını istemislerdir. Mütareke hükümetleri de, bu baskılar sonucu İstanbul’da ve Anadolu’nun degisik vilâyetlerinde Divân-ı Harb-i Örfî Mahkemeleri kurmus, İttihat ve Terakki mensuplarına ve o dönemde görev almıs kisilere idam dahil agır cezalar vermistir. Bugün, isgal altında ve baskı sonucu kurulan bu Divân-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin verdigi hükümler, Ermeni taraftarlarınca istismar edilmek istenmekte ve verilen cezaları, Ermenilerin sevki sırasında yapıldıgını iddia ettikleri sözde “katliamın” bir deliliymis gibi sunma gayreti içindedirler. Oysa Divân-ı Harb-i Örfî mahkemelerinin kurulusu, isleyisi, mahkeme heyetinin yargılama sırasındaki tutumu, Ermeni ve Rum yalancı sahitlerin mahkemedeki ifadeleri ve isgal kuvvetlerinin baskıları, bu mahkemelerin tarafsız bir sekilde ve hukuk kurallarına göre çalısmadıgını çok açık bir sekilde ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The Armenian attempts of massacre and rebellion against the Ottoman Empire at the First World War caused Ottoman to send the Armenian to anywhere out of battlefield and to get them to dwell there. However, that method to which the Government referred for its security resulted in lots of critiques both at home and abroad. The number of critiques increased more and more when Ottoman signed the Armistice of Mondros (30th October 1918) because of being defeated at war. Especially, the Allies regarded sending of the Armenian as a chance to put pressure on Ottoman and requested members of the Union and Progress, who had sent the Armenian, to be tried. Therefore the governments of armistice founded the Martial Court in Istanbul and in the other Anatolian provinces, then condemned members of the Union and Progress and others who were appointed in that period to various grave punishments, including capital punishment. Today, Armenian partisans want to abuse the sentences which were passed by the Martial Court, founded under military occupation because of the pressure, and they try to show punishments, given by trials of the Martial Court, as an evidence of so-called Armenian massacre during sending process. Yet, the foundation of the Martial Court, its function, the attitude of trial committe during judgement, testimonies of liar Greek and Armenian witnesses and the pressures of the Allies clearly show the fact that these trials of the Martial Court did not run impartially according to the judicial laws.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :