Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hititçe metinlerde geçen pitašša ülkesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
919
DOI :
Özet Türkçe :

Pitassa Ülkesi Anadolu’nun güneyinde, Hititler’in batıya açılan kapısı niteliğindedir. Afyonkarahisar-Isparta-Burdur dolaylarında bir yerde olması gerektiğini düşündüğümüz bölgenin aynı zamanda Aşağı Ülke sınırlarında olması adı geçen ülkenin stratejik bir öneminin artmasına sebep olmuştur. Söz konusu bölge için Batı Anadolu’da Ahhiyawa’nın kışkırtması ile Hititler karşısında güç oluşturan Arzawa beylikleri ve Hitit Devleti arasında mücadeleler cereyan etmiştir. Ele geçen metinlere baktığımızda Pitassa Ülkesi’nin, Hitit Devleti’ne karşı zaman zaman isyan ettiği gözlerden kaçmamaktadır. Aslında Hitit Ülkesi’ne bu denli yakın sınırları olan bir ülkenin böylesine itaatsiz davranışlar içerisinde bulunması akıllıca görünmemektedir. Tarihsel gelişime baktığımızda da Batı Anadolu Bölgesi ve konumuz açısından Pitassa Ülkesi’ndeki Hitit hakimiyetinin göstermelik bir hakimiyet olmaktan öteye gidemediğini görmekteyiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Pitassa, the gate of Hittites to western Anatolia, stated at South of Anatalia. Somewhere in the neighborhood of Afyonkarahisar-Isparta-Burdur in which we think it sholud be and had lied in the borders of Lower Land, ›t had an great strategical importance.In these region struggle took plece between the Hittite and Arzawan principalities,in the face of provocation of Ahhiyawa. When we look at het texts, we find out that from time to time it rebelled against Hittites. In fact, having such disobedient behavior like Pitassa, does note seem wise that it lied close to borders of Hittite. As we search the historical progress, we observe that in the Western Anatolia Region and Pitassa Land, we see that Hittite power was a rulet hat could not go futher than it seen.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :