Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hint kültüründe ve tek tanrılı dinlerde çevre toplum ilişkisi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü3
Görüntülenme :
798
DOI :
Özet Türkçe :

Çevreyle ilgili araştırmalar gün geçtikçe daha da önem kazanmakta ve çoğalmaktadır. Bugün çevre sorunları insanlığın var oluşunu tehdit eden devasa sorunlar olarak görülmektedir. Gelinen nokta hiç kuşkusuz çevre ve toplum ilişkisi sonucu ortaya çıkmış bir durumdur. Konu değişik açılardan ele alınmakta ve çeşitli çözüm önerileri sunulmaktadır. İnsanlığın binlerce yıllık birikimini ifade eden kadim kültürleri temsil etme kabiliyeti olan dinler de çevre ve toplum ilişkisinin düzenlenmesinde önemli rollere sahiptir. Hatta insanın çevresiyle girmiş olduğu ilişkinin felsefi alt yapısının dinler aracılığıyla oluştuğunu söylemek de mümkündür. Bugün hala varlığını devam ettiren Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinler, dünya nüfusunun büyük bir bölümünde etkinliğini devam ettirmektedir. Dolayısıyla dinlere göre çevre ve toplum ilişkisinin nasıl biçimlendiği önem kazanmaktadır. Bu dinlerin çevre ve toplum ilişkisini düzenleyen değerler sistemine tarihsel süreç içerisinde baktığımızda çevre-merkezci bir anlayışın en aşırı yorumundan insan-merkezci bir anlayışın en aşırı yorumuna doğru bir gidişin olduğu görülmektedir. Son olarak İslam’la bu iki aşırı uç yaklaşımın merkeze doğru çekilerek yeni bir denge noktasına ulaşılma çabası söz konusudur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The studies on the environment are eventually considered crucial and thus widespread. Today, the environmental concerns are regarded as the gigantic problems threatening the very existence of the humanity. The progress achieved so far is nothing but attributed to the relations between environment and society. The problem is handled in its diverse revelations together with equivalent number of solutions. The religions representing the culture inherited from the history of humanity has played crucial role in establishing the modes of relations between the environment and society. In fact, it can be argued the philosophical basis of the relationship between the man and its environment is shaped by means of the religion. The religions prevailing in today’s world like Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity and Islam are still determinant of the majority of world population. Therefore, it is crucial to know how far the relations between the environment and society are shaped by the religions. In historical point of view of the system of values of the religion establishing the relations between the environment and society, we see that the interpretations range between environmental-centered approaches to the human-centered approaches. Finally, there are attempts to locate the Islamic approach at the center of these two extreme approaches in effort to reach a compromise.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :