Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firmalarda çok boyutlu performans değerleme yaklaşımları: kavramsal bir çerçeve

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
1715
DOI :
Özet Türkçe :

Firma performansının bütününü degerlemeye yönelik geçmisten günümüze sürekli gelisen ve degisen pek çok performans degerleme yaklasımı gelistirilmistir. Bugüne kadar kullanılan ve halen de kullanılmakta olan sadece finansal göstergelere dayalı degerlemenin firma performansını ölçmede yetersiz kaldıgı görülmektedir. Firmalarda finansal göstergelere dayalı performans degerlemenin eksik yönlerinin fark edilmesi, örgütsel performansın degerlendirilmesinde çok boyutlu performans degerleme yaklasımlarının ortaya çıkmasına neden olmustur. Çok boyutlu performans degerleme yaklasımları, firma faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla degerlendirilmesini saglamaktadır. Bu yaklasımlar, müsteriler, kalite, kârlılık, insan kaynakları, yenilik, esneklik gibi öncelikli yönetim degerlerini destekleyen genis çaplı performans göstergelerini kullanmaktadır. Bu çalısmanın amacı, 1990’lardan sonra gelistirilen çok boyutlu performans degerleme yaklasımlarını kavramsal bir çerçevede ele alarak farklı isletme bilim dallarında özellikle muhasebe biliminde nasıl kullanılabilecegi üzerine degerlendirmelerde bulunmaktır. Bu kapsamda Lynch-Cross Performans Piramidi, Balanced Scorecard (Dengeli Ölçüm Kartı Degerleme), Paydas Temelli Performans Degerleme (The Stakeholder Card ) ve Performans Prizması yaklasımları bütün boyutları ile incelenecektir.

Özet İngilizce :

Many performance evaluation approaches heve been developed and modified to measure all the aspects of the firm performance so far. Evaluating firm performance based on only financial measures which have been used in the past and present, is seen insufficient now. Because of the deficienties of the evaluation approaches based on financial measures, multidimensional approaches have been developed to measure organizational performance. Multi-dimensional performance evaluation approaches provide measures to evaluate all the dimension of activities the in firms. These approaches use large scale measures supporting management values that have priority such as customers, quality, profitabilty, human resources, innovation and flexibility. The aim of this study is to discuss mültidimensional performance approaches in a conceptial framework developed after 1990 and determine how they are going to be used in various business administration fields especially in accounting . In this context Lynch-Cross Performance Pyramid, Balanced Scorecard, The Stakeholder Card and Performance Prism have been axamined as multi dimensional performance evaluation approaches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :