Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edremit körfezi’ndeki konaklama işletmeleri çalışanlarının iş motivasyon düzeylerinin demografik ve meslekî özelliklere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dinar Meslek Yüksekokulu1, Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
866
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya sektörler sıralamasında dördüncü sırada bulunan turizm sektöründe istihdam edilen çalışan sayısı dünyadaki toplam istihdamın %7,6'sını oluşturmaktadır. Önemli bir istihdam etkisi sağlayan bu sektörde yer alan işletmeler için doğal olarak çalışan verimliliği ile ilgili araştırmalar giderek daha önem kazanmaya başlamıştır. Çalışan verimliliğini etkileyen çeşitli faktörler içinde çalışanların motivasyonları ön plana çıkmaktadır. Zira, iş motivasyonunun yüksek olduğu işletmelerde çalışanların iş tatmini ve performansları daha yüksek, devamsızlık ve işgücü devir oranları gibi olumsuz faktörler ise daha düşük olmaktadır. Bu durum, yüksek işgücü devrine sahip konaklama işletmeleri için konuyu daha da önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada Edremit Körfezi'nde bulunan 1, 2, 3, ve 4 yıldızlı 24 otelde çalışan 107 personel üzerinde anket çalışması yapılarak, işgörenlerin motivasyonlarının demografik ve meslekî özelliklerine bağlı olarak etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, konaklama işletmelerinde çalışanların iş motivasyonlarının demografik ve meslekî özelliklerine bağlı olarak değişmediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada istatiksel araç olarak varyans analizi ve bağımsız t-testi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

The number of employees working in the tourism sector, which is ranked at fourth in the world, is accounted to % 7,6 of the total employment of the world. Needless to say that, researches related to staff productivity have been getting more significance for establishments in the sector which have important contributions to employment. Motivation of staff looms large between factors affecting staff productivity. This is because that establishments with high staff motivation have higher employee performance and job satisfaction and lower levels of negative factors such as absenteeism and labor turnover. This situation makes the issue more important for establishments with high turnover rates. In the study, questionnaires were applied to 107 permanent employees in 24 accommodation establishments existing in Edremit Bay to examine whether demographic characteristics affect motivation of staff working 1, 2, 3, and 4 star hotels in Edremit Bay. Findings showed that job motivations of staff weren't affected by their demographic characteristics. Variance analyses and independent t-test were used as a statistical mean in the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :