Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Clementi ve piyano tekniği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1, Devlet Konservatuvarı2, Müzik Bölümü3
Görüntülenme :
742
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Clementi'nin piyanist kimliği ve bu kimliğin oluşturduğu müzikal duruş incelenmiştir. Clementi ile Mozart arasındaki tarihi düellonun sonuçları ve bu olayın Beethoven üzerinden romantik bestecilere olan yansımaları ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Klasiklerle romantikler arasındaki geçiş sürecinde, piyanistik anlamda Clementi'nin oluşturduğu dilin hangi açılardan ne derece etkili olduğu maddeler halinde anlatılmıştır. Clementi’nin ton, legato ve pedal anlayışı çerçevesinde ingiliz piyanolarının akustik yapısı çerçevesinde oluşturduğu tekniğin, 19. yüzyıldaki romantik virtüöz piyanistliğinin oluşması üzerindeki etkileri, bu çalışmanın ana konusunu teşkil etmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the pianism of Clementi and his musical posture. The results of the historical duel between Clementine and Mozart and its reflections to romanticists via Beethoven are dealt with in detail. In the process of transition from classicists and romanticists, it was explained item by item how and to what extent Clementine's language as a pianist was effective. The technique that Clementine created in the frame of acoustic structure of English pianos in terms of ton, legato and pedal, and his influences on the constitution of romantic pianism of playing are the main themes of this study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :