Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir akademik disiplin olarak uluslararası politik ekonominin sınıları

Yazar kurumları :
Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi1, Okutman, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
1098
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası İlişkiler disiplininin 1919 yılında David Davies tarafından kurulan kürsüyle doğduğu kabul edilse de, genel olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısında olgunlaşmışbir bilim dalıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, savaş, barış, güç, güvenlik ve çıkar eksenli analizleri temel alan disiplin uluslararası ilişkilerde ekonomi, çoklu aktörler ve sosyo-kültürel konuları ikincil olarak ele almıştır. Onunla ilişki içinde olan ‘‘Uluslararası olitik Ekonomi’’nin yeni bir disiplin dalı olarak çok daha yakınlarda, 1970’lerde ortaya çıktığı söylenebilir. Modern dünyadaki ulusal ve uluslararası siyaset ve ekonomi alanlarının giderek artan ölçüdeki karşılıklı ilişkilerinden dolayı ortaya çıkan yapı böyle bir bilimsel alana olan ihtiyacı arttırmıştır. Bugünün dünyasının sorunlarını anlayabilmek, ekonomi ve siyasetin hem ulusal hem uluslararası düzeydeki karşılıklı etkileşimini dikkate almayı gerektirmektedir. Bu etkileşimin temeli siyaset ve ekonomi biliminin geleneksel sınırlarının aşılmasıyla kısmen anlaşılabilecektir. Bu bağlamda Uluslararası Politik Ekonomi (UPE) uluslararası politikayla ilgilenen disiplinler arasındaki kesişmenin keşfedilmesi yönünde önemli bir potansiyel sunmaktadır. Bu çalışmada alternatif bir disiplinin sınırlarının belirlenebilmesi amacıyla; politik ekonomi, bir akademik disiplin olarak UPE’nin oluşumu, disiplin özerkliği ve başlıca araştırma başlıkları tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Although it is accepted that International Relations emerged as a discipline in 1919 when David Davies endowed the first chair, generally it can be stated that it is a discipline which has become mature in the second half of the twentieth century. By the end of Second World War the discipline focused on ‘‘high politics’’ such as war, peace, power, security and interests and ‘‘low politics’’ such as economy, actors, socio-cultural matters were handled as secondary issues. International Political Economy nested with IR has recently been an autonomous discipline in 1970s. In the modern world the national and international politics and economy that have increasingly been interrelated due to the mutual relations created an urgent need for International Political Economy as a discipline. In order to understand current problems of the world, it is necessary to take into account the interactions between economy and politics both at national and international levels. Basis of this interaction can be partially understood by exceeding the traditional limits of politics and economics. In this context International Political Economy (IPE) seems to promise to discover the intersections among some social disciplines dealing with international politics. In this study political economy, formation of IPE as an academic discipline, its disciplinary autonomy and its main research topics are discussed so that the boundaries of an alternative discipline can be delimited. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :