Cilt: 14 Sayı : 4
Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye İçin Bir Analiz
Efficiency of The Foreign Exchange Rate Market: An Analysis for Turkey
Burcu BERKE,Burcu ÖZCAN,Hatice İşın DİZDARLAR

1.4K 129

Literatürde, döviz piyasasının etkinliği, döviz alım-satımı yapanlar ve politika yapıcılar için önemli bir kavram olup bir piyasada fiyat tüm bilgi setini yansıtıyor ise bu piyasanın etkin olduğu ifade edilmektedir. Bir diğer ifadeyle, Fama vd. (1969) etkin piyasa terimini “yeni bilgiye hızlı biçimde intibak eden” bir piyasa şeklinde tanımlamışlardır. Zayıf form etkinlikte, piyasada tüm fiyatlar, geçmiş fiyatlar veya getirilerde elde edilebilir tüm bilgiyi yansıtırken, yarı güçlü form etkinlikte ise döviz kurları sadece geçmiş döviz kurlarına ilişkin bilgiyi değil aynı zamanda diğer döviz kurları ve makroekonomik değişkenlere ilişkin bilgiyi de yansıtmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 2006:04-2013:12 döneminde TL/$ ve TL/Euro döviz piyasalarının zayıf ve yarı güçlü formlarda etkin olup olmadığını yapısal kırılmalı birim kök ve eşbütünleşme yöntemleriyle analiz etmektir. Analiz sonuçları, Türk döviz piyasasının zayıf formda etkin olduğunu gösterirken, yarı güçlü formda etkin olmadığını ve forward kur yansızlık hipotezinin Türkiye için geçerli olmadığını ortaya koymaktadır
In the literature, the effectiveness of the foreign exchange market is an important concept for traders and policy makers, if price reflects all information in the market, this market is said to be efficient. In other words, Fama et al. (1969) term of the efficient market were defined as a market which “ adapt quickly to new information”. At the weak form efficiency, in the market, all prices, past prices or returns can be reflected in all the information, on the other hand, at the semi-strong form efficiency, the exchange rates are not only reflect past information concerning exchange rates, but also they are reflect other currency exchange rates and information concerning macroeconomic variables. The main purpose of this study is whether TL / $ and TL / Euro exchange rate markets are efficient at the weak and semi-strong form or not is to analyze by using unit root and cointegration methods with structural breaks during the period 2006:04-2013:12 in Turkey. Analysis results show that the Turkish foreign exchange market is efficient at the weak form and not efficient at the semi-strong form and forward rate unbiasedness hypothesis is not valid for Turkey
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Abaan, E.D. (1995) “Türkiye’de Serbest Döviz Piyasası Etkinliği” T.C.M.B. Araştırma Genel Müdürlüğü, Tartışma Tebliğ, 9512:253-295.
Burcu BERKE,Burcu ÖZCAN,Hatice İşın DİZDARLAR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.