Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk dönemi ekonomi politikaları

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
863
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa’nın hasta adam olarak nitelendirdiği, özellikle ekonomik alanda çökmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazından Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde siyasi bağımsızlığını kazanmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk’ün “ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın da olmayacağı” düşüncesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktisadi hayatta hızlı atılımlar yapmaya başlamıştır. İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar paralelinde 1923-1929 döneminde kısmi bir liberal dönem yaşanmış fakat gerek 1929 yılında bütün dünyayı etkileyen Büyük Buhran’ın etkisiyle gerekse sermaye ve girişimcilik yetersizliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletçilik politikası izlemeye başlamıştır. Çalışmada Atatürk dönemi ekonomi politikası 1923-1929 ve 1929-1938 olmak üzere iki dönemde incelenmiş ve bu dönemdeki politikalar analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Through the wrack of Ottoman Empire which was described as the sick person of Europe and which was crumbled especially in economical area, independent Turkish Republic is born under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk. Turkish Republic started to make rapid rush in the economic life under the influence of his idea of “there can’t be political independence without economical independence”. On the parallel of the decisions taken in the Turkish Economy Congress in İzmir, Turkey experienced partially liberal period between 1923 – 1929, but through the effects of the Great Depression in 1929 and also the effects of lack of capital and enterpreneurship, Turkish Republic implemented statecraft policies. In this study, economic policies of Ataturk’s period is analysed in two periods as 1923 – 1929 and 1929 – 1938.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :