Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmed eflâki’ye göre denizli’de ilk mevleviler

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

14. yüzyılın basında Denizli, Mevleviligin Batı Anadolu’daki ilk ugrak yerlerinden birisidir. Mevlana’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin seyahatleri ile daha da güçlenen Mevleviligin Denizli’deki bu ilk yıllarını ortaya koyan en önemli kaynak ise Ahmed Eflâki’nin Menâkibu’l-Ârifin adlı eseridir. Ahmed Eflâki, Mevlevi zaviyesinin kurulusu, ilk Mevlevilerin kimlikleri ile diger tarikat mensuplarıyla iliskileri ve Mevleviligin yayılma süreci hakkında çok önemli bilgiler sunmustur. Eflâki’nin verdigi bilgiler, Denizli’de ilk Mevleviler arasında tarikatın adap ve erkânı hususunda tam bir fikir birliginin bulunmadıgını, siyasi gücü arkalarına almalarına ragmen ilk Mevlevilerin sehirde büyük güçlükler yasadıgını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Denizli was one of the initial destinations of Mawlawiyya in the Western Anatolia in the beginning of the 14 th century. The order strengthened with the travels of the grandson of Jalaladdin Rumi, Ulu Arif Chelebi. The substantial source concerning with the flourishing time of Mawliwayya in Denizli is Ahmed Eflaki’s Menakibu’l-Arifin. Eflaki gives significant information on the foundation of Mawlawi zawiya (dervish lodge), the identities of first Mawlawis, their relationship with the members of other orders, and the process of diffusion of Mawlawiyya. According to the information that Eflaki gives, there was not a consistent understanding on the manners and proprieties of the order among the first members. Even though they obtained the political support at the time, it seems that they faced with real difficulties in the city.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :