Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetimlerarası işbirliğinin kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesindeki önemi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
850
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Kentlerin, nüfus için çekim merkezi haline gelmesi ve yine kentlerin hızlı büyüme eğilimine girmesi dikkate alındığında pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarla mücadele edilmesi ve kentlerde yaşayanların yaşam kalitesinin artırılması için devletin, yerel yönetimlerin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve hemşehrilerin sürekli bir çaba içerisinde olması gerekmektedir. Çünkü merkezi ve yerel/özel birimler tarafından sunulan hizmetlerin niteliği ve vatandaşların hizmetlerden memnuniyet derecesi, kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir etkendir.

Özet İngilizce :

The majority of people live in urban places in our country as in the rest of the world. Considering the fact that urban places are becoming attraction centers and they involved into rapid growth trends that lead to emergence of numerous problems. For coping with those problems and for improving the life quality in urban places, state, local governments, private sector, civil societies and local people should be in a constant endevaour. Since service quality of central and local/private units and the satisfaction level are both significant factors for improvement of urban life quality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :