Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin yönetsel yetkinlik algılamalarına ilişkin bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Rekabetin yüksek olması, müşteri beklentilerinde yaşanan değişimler, teknolojik değişimlerin çok hızlı yaşanması organizasyonların verimliliklerini ve performanslarını yükseltmelerinde etkinlik sağlayan yetkinlik temelli uygulamalara yönelmelerine sebep olmaktadır. Bu bağlamda organizasyonlar için yöneticilerinin sahip oldukları yetkinlikler daha özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada yöneticilerin yönetim düzeyleri açısından yönetsel yetkinliklere yönelik algılamaları çeşitli illerde, çeşitli düzeylerde ve çeşitli sektörlerde çalışan yöneticiler üzerinde araştırılmıştır. Araştırmada, farklı yönetim düzeylerinde farklı yönetsel yetkinliklerin bulunduğuna yönelik algılamalar tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

High competition, the changes experienced in customer expectations, rapid technological changes and the improvement of the efficiency and performance of the organization have directed the organizations to the competency-based practices to ensure efficiency. In this context, the competencies that managers have for the organization have a more special significance. In this study, management competencies in terms of the level of management for manager’s perceptions in several cities, working in various sectors at various levels and on managers were investigated. In the research results, different managerial competencies in different management levels for their perceptions have been identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :