Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzluk ve doğrudan yabancı yatırımlar

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Anadolu Üniversitesi2
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı yolsuzluğun doğrudan yabancı yatırım üzerine etkisini incelemektir. Birinci bölümde, yolsuzluğun nedenleri, ikinci bölümde yolsuzluğun ekonomi üzerine etkisi, üçüncü bölümde doğrudan yabancı yatırım kavramı ve türleri, incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde yolsuzluk ile doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişki incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this article is to examine the impact of the corruption on foreign direct investments. In section one, causes of corruption, in section two, impact of the corruption on economy, in section three, concept of the foreign direct investments and foreign direct investments types are examined. In the last section of the study, the relationship between corruption and foreign direct investments is investigated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :