Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kurulan üniversitelerde örgütsel bağlılık sorunu

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Bilecik Üniversitesi2
Görüntülenme :
614
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personelin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeyi ve demografik özelliklerine göre örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2000'li yıllarda kurulan bir devlet üniversitesinde çalışan akademik ve idari personel ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, akademik ve idari personelin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamaz iken, öğretim üyelerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin diğer öğretim elemanlarına göre daha düşük olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine organizational commitment levels of academic and administrative personnel and to determine differences among employees' organizational commitment levels according to their demographic characteristics. The study was performed with academic and administrative personnel in a state university that established after 2000. According to the findings, there are no statistically significant differences between organizational commitment levels of academic and administrative personnel. However, organizational commitment levels of (full, associate and assistant) professors are lower than other academic staff's commitment levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :